DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

FAQ: Alt om korrekt håndtering af olieudslip

Når olien løber, skal du handle hurtigt – ellers kan det få store konsekvenser for både medarbejdere og miljøet. I vores FAQ ”Alt om korrekt håndtering af olieudslip”, giver vi dig svar på, hvad du kan – og skal gøre for at være bedst muligt forberedt. På den måde ender en olielækage ikke i en oliekatastrofe. Vi dækker alle emner fra valg af olieabsorbenter til begrænsning af olieskader og bortskaffelse af olie.

Sådan vurderer du olieudslippet

Hvad er der så farligt ved et olieudslip?

Faren ved olielækager ligger i, at olien fordeler sig bredt på overflader og ikke kan opløses i vand. Derfor er risikoen særligt stor ved vandområder, da olien hurtigt fordeler sig på de våde overflader ved at danne et lag. Her kan en lækage hurtigt blive til et olieudslip, da blot én enkelt dråbe kan forurene op til 1.000 liter vand. I det daglige arbejde i fabrikshaller eller erhvervsområder er der risiko for, at både mennesker og køretøjer kan glide. Derfor skal spor af olie altid fjernes helt, og gulvet skal skrubbes, til det er mat.

Hvilke konsekvenser kan et olieudslip have?

Alene af moralske årsager bør enhver virksomhed gøre alt, hvad der er i deres magt for at undgå potentielle miljøkatastrofer. Der er dog også klare regler for, hvad der kræves af virksomheder i nødsituationer – bl.a. lovgivning ift. miljøskader. Manglende overholdelse af loven kan resultere i alvorlige sanktioner.

Ved miljøskader som olieforurening på vandområder er forureneren forpligtet til at betale for udgifterne. Hvis de nødvendige sikkerhedsstandarder ikke overholdes under forebyggelsen, er der en risiko for, at der ikke kan tegnes en forsikring som følge heraf.

Håndtér olielækager professionelt

Hvilke foranstaltninger skal der foretages for at forhindre et olieudslip?

Forberedelse er altafgørende. For at være i stand til at handle hurtigt og effektivt i tilfælde af en lækage eller et udslip, skal der foretages en risikovurdering. Her skal der undersøges, hvor der potentielt set kan slippe ud fra under drift – f.eks. olie fra gaffeltrucks og maskiner eller betjenings- og hjælpemidler. Derudover skal det vurderes, hvor meget olie der potentielt kan slippe ud.

Det næste trin i forebyggelsen er til lækagehåndtering. Det betyder, at alle steder i virksomheden, hvor der er en risiko for en olielækage, skal der være tilstrækkeligt med olieabsorbenter eller kits til olie. Det er særligt vigtigt at kunne handle hurtigt, hvis lækagen finder sted ved eller i nærheden af et vandområde, så enhver påvirkning på miljøet kan afværges.

Hvad skal du gøre i tilfælde af et oliespild?

Det første, du skal gøre, er at kontrollere mængden af olie, der er lækket. I tilfælde af større olieudslip skal myndighederne straks underrettes. Ved olielækager skal gulvet også undersøges for at se, om det er forseglet, eller om vand kan trænge igennem det. Hvis undergrunden er permeabel over for vand, skal overfladen fjernes og måles for at se, hvor dybt olien er trængt ned i jorden. Den forurenede jord skal derefter fjernes, pakkes i sække og bortskaffes korrekt. Ved mindre lækager kan du selv rense spildt olie på forseglede gulve. Få flere tips til at håndtere lækagen smart og sikkert her. Du kan også vælge at downloade vores beredskabsplan, hvor vi gennemgår, hvordan du håndterer en lækage i ti trin.

Olie: Absorbér, bind og bortskaf

Hvad binder olie?

Jo mere viskøs en væske er, desto vanskeligere er det at absorbere den med en absorbent – og det tager tilsvarende længere tid. I tilfælde af en lækage eller et større olieudslip er det dog vigtigt, at olien bliver inddæmmet og absorberet hurtigst muligt. Derfor har DENIOS udviklet en DENSORB® absorbent specifikt til olie. Takket være den Advanced Capillarity Technology kan DENSORB® absorbenter absorbere op til 16 gange sin egen vægt i olie – og endda synligt hurtigere end konventionelle absorbenter. Den skiller sig også ud fra mængden ved at kunne absorbere olie uden at optage så meget som én dråbe vand.

DENSORB®-serien byder på et stort udvalg af olieabsorbenter, der kan leveres med det samme til enhver anvendelse og ethvert format. Olieabsorbenter fås både som skræddersyede måtter og som ruller i større mængder. Serien indeholder også slanger til at inddæmme olielækager, puder med en særligt høj absorptionskapacitet og granulater i forskellige kornstørrelser. Oliebarrierer, olieslør, olieskummere og olieterninger kan alle bruges til at inddæmme og fjerne olien på vandet.

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber olieabsorbenter?

Når du køber olieabsorbenter, skal du sikre dig, at det har en permeabilitet specifikt til olie. De specielt udviklede DENSORB® olieabsorbenter er vandafvisende og ideelle til at absorbere olier, benzin og kulbrinte. Absorbenterne absorberer udelukkende olien og ikke så meget som én dråbe vand. Jo bedre en absorberingsevne absorbenten har, jo mere effektiv er skadebegrænsningen. DENSORB® olieabsorbenter kan absorbere op til 16 gange sin egen vægt i olie – endda synligt hurtigere end traditionelle absorbenter. Resultatet er et markant lavere forbrug af materialer og lavere omkostninger.

Hvordan skal olie bortskaffes?

I Danmark bliver de fleste olier klassificeret som farligt affald, og der stilles særlige krav til deres bortskaffelse. Det gælder også affald, der indeholder olie – f.eks. en forurenet absorbent. Farligt affald skal overlades til miljøgodkendte modtageranlæg. I affaldsregisteret kan du finde en virksomhed, som kan håndtere og transportere dit affald. Inden bortskaffelsesvirksomheden kommer, kan du mellemlagre affaldet i virksomheden. Her bliver der dog også stillet krav til opbevaringen – lige som at transporten skal foregå i godkendte produkter. Her kommer DENIOS ind i billedet: Find godkendte produkter til lagring og transport af mindre mængder her og større mængder her.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Lignende indlæg

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00