DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Bekæmp kaosset: Med 5S-metoden for større arbejdssikkerhed

Rod og uorden i virksomheden koster ikke kun tid og penge – det kan også udgøre alvorlige sikkerhedsrisici. I denne artikel vil du blive klogere på, hvorfor uorden eller utilstrækkelig renlighed ofte har en direkte indvirkning på driftssikkerheden. Her kan et system, der oprindeligt kom fra Japan, hjælpe: den såkaldte 5S-metode. Vi viser dig, hvordan du kan erklære krig mod kaosset med 5 nemme trin.

Rod på arbejdspladsen? Her er konsekvenserne!

Lange søgetider - også i nødsituationer

Hvis arbejdsudstyr, værktøj eller værktøj ikke blive opbevaret tilpas synligt, så vil du skulle bruge en masse spildtid på at lede efter det. Arbejdsflowet bliver afbrudt, og der bliver foretaget uproduktive handlinger under hele søgningen. I sidste ende koster sådan et spild af ressourcer ikke kun tid, men også penge. I nødsituationer kan søgetider have langt mere alvorlige konsekvenser. For eksempel hvis en medarbejder er skadet, eller der opstår en lækage. Hvis ingen er klar over, hvor absorbenterne er opbevaret, eller hvor førstehjælpskassen kan findes, så kan vigtige minutter med akut pleje hurtigt gå tabt.

Øget risiko for ulykker

Vidste du, at genstande, der ligger rundt omkring, er en af de mest udbredte årsager til skader i dagligdagen? De bliver ikke kun hurtigt til farer, men kan også blokere flugt- og redningsveje. Hvis spidse eller skarpkantede genstande f.eks. ligger rundt omkring, så kan ét enkelt forkert trin blive en smertefuld oplevelse for en medarbejder. Beholdere med væsker kan også blive væltet i et øjebliks uopmærksomhed og forårsage en lækage. Mens ufarlige væsker kan øge risikoen for at glide, kan et udslip af farlige kemikalier medføre farer for medarbejderes sundhed og for miljøet.

"Usynlige" lækager og utilstrækkelig hygiejne

Renligheden i virksomheden bidrager til en stor del af arbejdssikkerheden – desværre har manglende renlighed også den modsatte effekt. Snavs gør sig ikke bemærket ved siden af andet snavs. Og sådan er det også med lækager. Når der dagligt ikke bliver gjort nok ved renligheden i virksomheden, kan spildte væsker ende i baggrunden – bogstaveligt talt. F.eks. bemærkes spildt olie ikke så hurtigt på en beskidt maskine som på en ren. I værste fald kan det resultere i sygdom, hvis arbejdspladsen ikke regelmæssigt bliver gjort tilstrækkeligt ren. Men du kan stoppe de ”usynlige” lækager i tide med den innovative SpillGuard® lækagedetektor, som både udløser lyde og synlige blink i tilfælde af en lækage. Placér SpillGuard® og den stærkt absorberende absorbent DENSORB® under en maskine med dårligt udsyn for at absorbere og gøre opmærksom på olieudslip i tide.

Sådan bidrager 5S-metoden til at gøre din virksomhed sikker

5S-metoden er en systematisk fremgangsmåde, som kan bruges til at skabe og opretholde orden og renlighed i virksomheden. Den er opstået ved Toyota i Japan. Navnet 5S dækker over startbogstavet for hvert af de fem trin, som der bliver gennemgået under metoden. På originalsproget hedder de japanske begreber Seiri, Seiton, Seiso, Seiktsu og Shitsuke. I danske sammenhænge taler man om Sortér, Sæt i system, Systematisk rengøring/orden, Standardisér og Selvdisciplin (der er dog forskellige oversættelser på dansk af de japanske ord).

5S-metoden kan bidrage til at minimere risikoen for arbejdsulykker i din virksomhed. Den trininddelte metode hjælper dig med systematisk at gennemgå din virksomhed og dermed afdække potentialet for optimering. Metoden kan især bidrage med værdifulde tilgange, hvis din virksomhed allerede oplever arbejdsulykker pga. uorganiserede arbejdsområder.

i

Tips til praksis: Inddrag dine medarbejdere i processen lige fra starten. De kender arbejdspladsen bedst og kan påpege hyppige problemstillinger. Derudover fremmer du også accept af de nye initiativer ved at involvere de berørte medarbejdere på et tidligt tidspunkt. Det er især vigtigt for at få dem til at tage initiativerne i brug løbende og at få dem til at holde ved.

Sådan implementerer du 5S-metoden

Sortér
Sæt i system
Systematisk rengøring
Standardisér
Selvdisciplin

Sortér, Sæt i system, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin – de 5 trin skal du igennem for at få succes med metoden. I de næste afsnit præsenterer vi dig for hvert trin og kommer med relevante produktanbefalinger til at understøtte processen.

1. Sortér

Med tiden bliver der samlet en del ting sammen på arbejdspladsen – bl.a. mange genstande, som overhovedet ikke eller sjældent bliver brugt. Og så er der ofte også en eller to ødelagte – og dermed ubrugelige – stykker værktøj. Den unødvendige ballast gør arbejdspladsen uoverskuelig og står i vejen for arbejdsgangene. Det første skridt er derfor at skille sig af med overflødige genstande og kun lade det blive på arbejdspladsen, som der er et reelt behov for.

 • Hvad bliver brugt i det daglige arbejde, og hvad er der sjældent brug for?

 • Er der ting på arbejdspladsen, der slet ikke bliver brugt?

 • Kan der sorteres ud af de genstande, som der er flere af?

 • Er der ubrugelige eller ødelagte genstande, som kan genbruges eller smides ud?

i

Tips til praksis: Ofte bliver affald som brugte beholdere, unødvendige indpakninger eller gamle dokumenter opbevaret midlertidigt på arbejdspladsen. Placér dem i en opsamlingsbeholder et centralt sted i virksomheden.

Tip-containere

Til opbevaring og transport af forskellige genbrugs- og affaldsmaterialer.

Se produkter

Stabelbeholdere

Til indsamling af affald eller for mere pladsbesparende opbevaringsmuligheder.

Se produkter

Gitterbokse

Til opbevaring eller indsamling af forskelligt gods f.eks. både små og store beholdere.

Se produkter

2. Sæt i system

Efter sorteringen bør der kun være de nødvendige ting tilbage på arbejdspladsen. Og de skal have en fast plads. Her gælder følgende regel: Det, der ofte bliver brugt, skal være hurtigt at komme til. Værktøj, materialer eller andet, som sjældent bliver brugt, skal opbevares, så de er inden for rækkevidde, men ikke er i vejen under de daglige processer.

 • Alle genstande får en fast opbevaringsplads med passende mærkater eller anden form for identifikation

 • Opbevaringspladsen vælges ud fra, hvor ofte tingen bliver brugt

 • Læg også mærke til rækkefølgen, som tingene bliver brugt i

 • Ergonomiske aspekter bør også tænkes ind i placeringen af tingene

i

Tips til praksis: En bred vifte af produkter gør det lettere for dig at opbevare værktøj, materialer eller udstyr på en organiseret måde. Fra arkiver på kontoret til skruer og søm på værkstedet - vores materialeskabe er udstyret med forskelligt udstyr til forskellige formål. Integrerede låse forhindrer tyveri og uautoriseret adgang. Reoler muliggør pladsbesparende opbevaring med optimal tilgængelighed. Takket være deres fleksible plug-in-design kan de udvides og opdeles efter behov. Det er især nyttigt, når et lager ofte omstruktureres, eller kravene til lageret jævnligt ændrer sig. Åbne frontopbevaringsbakker hjælper også med at holde overblik og at have de små dele inden for rækkevidde.

Det er vigtigt, at du har dine nødforsyninger liggende klar på faste, velkendte pladser, så du hurtigt kan få fat i førstehjælpskassen eller den passende lækageabsorbent. Du finder de rette produkter til det formål i DENIOS' webshop.

Materialeskabe

Forskellige indretninger og modeller til sikker opbevaring.

Se produkter

Reoler

Fleksibel opbevaringsplads som kan udvides efter behov – perfekt til produktionstilbehør og meget mere.

Se produkter

Reolkasser

Til overskuelig og struktureret opbevaring af smådele.

Se produkter

Beholdere

Giver mange opbevaringsmuligheder i produktionen og virksomheden.

Se produkter

Nøgleskabe

Til sikker og overskuelig opbevaring af nøgler.

Se produkter

DENSORB® spildkits

I en mobil caddy, transportable kufferter eller smarte depoter.

Se produkter

Førstehjælpssæt

Dit nødhjælpsudstyr i praktiske dispensere, kufferter eller skabe.

Se produkter

3. Systematisk rengøring

Den regelmæssige rengøring af arbejdspladsen bør ikke kun gennemføres af hygiejnemæssige årsager. Det kan være praktisk også at integrere vedligeholdelsescyklusser i dette arbejdstrin. På den måde kan redskaber og maskiner blive kontrolleret og tjekket for fejl samtidig med rengøringen. Det giver dig ikke kun et rent og behageligt arbejdsmiljø - risikoen for arbejdsulykker og tekniske fejl reduceres også.

 • Fastlæg cyklusser og tidspunkter for rengøring af arbejdsområderne

 • Identificér og eliminér årsagerne til forurening

 • Udstyrets funktionalitet kan kontrolleres samtidig med rengøringen

i

Tips til praksis: Et sparsommeligt forbrug af materialer ved rengøring beskytter både miljøet og din pengepung. Du kan dosere rengøringsmidler nøjagtigt med stænkekander fra FALCON. De sikrer bl.a. et økonomisk forbrug, da den væske, som lander på pladen, men ikke bliver brugt, løber tilbage i kanden. Brug også specielle rengøringsklude til industrien. De kan vaskes og genbruges efter brug.

FALCON stænkekander

For et sparsomligt og doseret forbrug af rengøringsmidler.

Se prdukter

Rengøringsklude

Til rengøringsarbejde i alle industrivirksomheder.

Se produkter

Rengøringsvogne

Udstyr til rengøringsvogne spænder fra gribetange til magnetiske koste.

Se produkter

4. Standardisér

Så snart en prøvearbejdsstation er oprettet og organiseret, overfører du den udarbejdede ordensplan til alle andre arbejdsområder og produktionslinjer af samme type. Ikke nok med at alle arbejdspladser er optimalt organiseret, så gør standardisering det også lettere at skifte job inden for virksomheden og at uddanne nye medarbejdere.

 • Den udarbejdede ordensplan overføres til arbejdsområder af samme type

 • Definér standarder for organisering af arbejdspladsen, rengøringscyklusser og tilsvarende ansvarsområder og dokumentér dem

i

Tips til praksis: Arbejdsorganisationen skal være forståelig, begribelig og tilgængelig for alle medarbejdere. Som vejledning kan du indsæte ordensprincipperne, rengøringscyklusserne og ansvar ind i et samlet dokument. Med vægbeslag, oversigts- og informationstavler kan du hænge dem op på de relevante steder.

Tavler og organiseringssystemer

Til ophæng af de nye ordensregler i virksomheden.

Se produkter

5. Selvdisciplin

Arbejdspladsen er nu optimalt organiseret – nu skal du bare sørge for, at den også forbliver sådan. De nye regler skal gøres til vaner, så der om et par uger ikke er samme kaos som inden systematiseringen. Men det er nemmere sagt end gjort. For at ordenen varer ved, skal alle deltage. De skal ikke kun betragte 5S-metoden som et midlertidigt projekt, men i stedet gøre det til en del af den faste rutine.

 • Integrér de nye regler og principper i driftsvejledningen

  Gennemfør træning regelmæssigt

 • Det kan være nyttigt at uddele små belønninger for at følge ordensrutinen

 • Særligt vigtigt: De overordnede skal lede vejen ved aktivt at være et eksempel for den nye organisationskultur

Til slut er der kun tilbage at sige klar, parat, start!

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00