Tanke til lager og destruering


Sort by
1 til 27 fra 27
Show
per page

Lager- og spildolietank

Mangler du en tank til spildolie?

DENIOS  multi-tanke er specielt udviklet til indsamling, opbevaring og bortskaffelse af vandforurenende væsker. Alle tanke har landsdækkende godkendelse som opbevarings beholdere og tilbyder særlig beskyttelse gennem permanent lækage-overvågning. Tanke til opbevaring af brændbare væsker er eksplosionssikre og udstyret med en oliepind og en ventilationskanal. Stålkonstruktionen gør tankene ekstremt robuste og holdbare.

Takket være det store udvalg af produkter er den rette olie tank tilgængelig til alle anvendelser. DENIOS tilbyder både løsninger til opbevaring af flammehæmmende væsker, som dieselolie eller brændselsolie med et flammepunkt over 55 °C og til opbevaring af stærkt brandfarlige væsker, såsom benzin med et flammepunkt under 55 °C. Tanke og beholdere med enkelt- og dobbeltvægge, i varmgalvaniserede eller malede version, er tilgængelige. I kombination med det godkendte tilbehør til forsyning og bortskaffelse kan ethvert behov og praktiske løsninger realiseres.