• Over 12.000 produkter på lager

 • Op til 10 års garanti

 • 14 dages returret

 • Gratis rådgivning

Arbejdssikkerhed fra DENIOS


Undgå ulykker

Der kan ske meget på arbejdspladsen, desværre også arbejdsulykker. Dette er ikke kun dårligt for de berørte medarbejdere, men omkostninger og følgende ved ulykker og arbejdsbetingede sygdomme er betydelige for virksomheder og sociale institutioner. Betegnelserne "arbejdsbeskyttelse" og "arbejdssikkerhed" anvendes ofte indbyrdes og i sidste ende med et fælles mål: at udvikle forebyggende foranstaltninger, midler og metoder til beskyttelse af medarbejdere mod ulykker og sundhedsfarer på arbejdspladsen.


Sikkerhed frem for alt

Sikkerhed og miljøbeskyttelse

Medarbejdere i fremstillingsvirksomheder udsættes potentielt for risici med arbejdsulykker. Ofte stammer disse fra hverdagssituationer og rutinemæssige processer. Egnede og godkendte produkter hjælper grundlæggende med forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen. Med hensyn til menneskelig beskyttelse anbefaler DENIOS det personlige beskyttelses udstyr, der bæres direkte på kroppen. Dette sortiment omfatter f.eks. åndedrætsværn, beskyttelseshjelme, beskyttelsesbriller eller høreværn og ørepropper. Et andet vigtigt element i forbindelse med arbejde og logistik af farligt gods, er egnet udstyr til opbevaring og transport. Ud over disse beskyttelsesforanstaltninger sørger en række produkter indirekte for arbejdsmiljø og sikkerhed. Beskyttelse af trafikruter ved hjælp af barrierer, påkørselsværn eller trafikkegler samt den rette gulvbelægning eller luft- og udsugnings teknologi.


Grundlæggende regler

EU- direktiver og global harmonisering har en væsentlig indflydelse på lovgivningen. I arbejdsmiljøloven er for eksempel disse regler:

 • Arbejdspladsregulering
 • Byggepladsregulering
 • Driftsikkerhed
 • Håndtering af tung last
 • Larm og vibration på arbejdspladsen
 • Håndtering af farlige materialer
 • Tekniske regler

Andre vigtige love er produktsikkerhedsloven, lov om erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed, kemikalielaven og atomloven. Social lovgivning indeholder også bindende regler for arbejdssikkerhed.

Undgå skader med hurtig brug af øjenskyl

Specialister i virksomheden

Det lovpligtige beskyttelses udstyr ved arbejde med farlige materialer

Det store kompleks af arbejdssikkerhed og erhvervssikkerhed bringer en lang række udfordringer og ansvarsområder i den moderne drift. Ansvar for arbejde med farlige materialer, ansvar for miljøbeskyttelse, eksperter til forebyggelse og bekæmpelse af brand: ofte kan disse opgaver kun udføres af specialuddannet personale. Ved hjælp af fagrelateret træning, uddannelse og seminarer modtager medarbejdere den nødvendige undervisning til at fuldføre de lovbestemte stillinger i virksomheden. Disse omfatter for eksempel

 • Ansvarlig for arbejdssikkerhed
 • Ansvarlig for brandsikkerhed
 • Ansvarlig for arbejde med farlige væsker

Godt at vide: til trods for disse personers tilstedeværelse er arbejdsgiveren ene og alene ansvarlig for arbejdssikkerheden.