• Over 12.000 produkter på lager

  • Op til 10 års garanti

  • 14 dages returret

  • Gratis rådgivning

Rengøring og bortskaffelse


Beskyt miljøet med de rette produkter

DENIOS har et stort produktsortiment  inden for rengøring og bortskaffelse. Stænkekander og sprøjtekander til optimal sikkerhed ved rengøring med farlige medier, Rengøringsborde og rengøringsbeholdere til affedtning og rengøring af emner.

DENIOS' bio.x sortiment bruger kun miljøvenlige rengøringsmidler uden opløsningsmidler. I dag er det en kompliceret proces at bortskaffe firmaets farlige affald korrekt.

Størstedelen af affald anses som genanvendeligt affald og skal derfor tilbageføres i det økonomiske kredsløb. Til den nødvendige opdeling af de forskellige affaldssorter har DENIOS indsamlingssystemer til indendørs og udendørs brug. Der kan vælges mellem den enkelte beholder eller affaldssorterings-stationer alt efter behov.

Rengøringsbeholdere

DENIOS har et stort produktsortiment inden for området rengøringsborde og biologisk rengøring. Rengøringsbeholdere og vædningsbeholdere, som bruges til rengøring af smådele fås i lakeret stål eller rustfrit stål. Vædningsbeholdere til rengøring af mindre dele og smådele, har et smeltelod til automatisk lukning i tilfælde af brand. 

Dyppetanke er ideelle til neddypning af større dele og materialer, dermed opnås en sikker, nem og ergonomisk rengøring i den rette arbejdshøjde.

Væskesugere

Væskesugere fra DENIOS bruges til opsugning af sprøjtevæsker som olie, kølevæske eller rengøringsvand (ikke til opløsningsmidler eller opløsningsmiddel-baserede lakker!).

Væskesugere er egnede til opsugning af overfladeskidt samt tømning af tanke og bassiner. Ex-beskyttede væskesugere er egnede til væsker som kølevand, olie, lak, slam, glykol, diesel, smøreolie, absorptionsmidler etc. (ikke til opløsningsmidler eller opløsningsmiddel-baserede lakker!).

Væskesugere fra DENIOS kan bland andet bruges til opsugning af sprøjtevæsker ✓ olie ✓ kølevæske ✓ rengøringsvand ✓ kølevand ✓ olie ✓ slam ✓ og diesel ✓

Sprøjtekander og Stænkekander

Sprøjtekander og stænkekander fra DENIOS sørger for sparsommelig brug og opsamling af overflødige væsker. samtidig kan disse leveres i stål eller polyetylen.

Stænkekander er velegnede til fugtning af klude eller svampe. Stænkekander er sparsommelig i brug, overflødig væske løber tilbage i beholderen. Beskyttelse af medarbejdere ved at reducere dampene.

Sprøjtekander bruges til sparsom og nøjagtig indsprøjtning af alle flader og emner, der skal rengøres. Sprøjte- og stænkekander fås i polyethylen eller rustfrit stål.

Selvslukkende Skraldespande

Via innovative løsninger og solide produkter, hjælper DENIOS dit firma med den komplicerede process at afskaffe farligt skrald hensigtsmæssigt.

I produktioner og laboratorier findes ofte klude og lignende, som er gennemvædet med miljøskadelige, brandbare eller let antændelige væsker. At bortskaffe disse klude i almindelige affaldsspande er farligt. En passende løsning er de selvslukkende affaldsspande fra DENIOS.

Sikkerheds-affaldsbeholdere er velegnede til sikker indsamling af klude og affald, de fås i mange forskellige størrelser og beholderne yder beskyttelse mod brand vha. det selv-lukkende låg. Sikkerheds-affaldsbeholderen forhindrer selvantændelse, men er også egnet til slukning af brændende materialer. Beholderen er robust og har et selvlukkende låg. Den selvslukkende beholder af stål til twist har et låg med åbningsklap. Selv-slukkende papirkurve med 15 til 50 liters volumen yder optimal brandbeskyttelse og kan anvendes forskellige steder på arbejdspladsen.

Affaldsspande

Via innovative løsninger og solide produkter, hjælper DENIOS dit firma med den komplicerede process at afskaffe farligt affald hensigtsmæssigt.

DENIOS har et stort udvalg på området bortskaffelse af affald, fra små affaldsspande med 20 liters volumen til store løsninger. Skraldespandene fås i polyethylen, polypropylen eller stål. Mange af skraldespandene fås med eller uden hjul.

Sorteringsklistermærker

DENIOS kan tilbyde en lang række produkter til afmærkning og skiltning af affaldssortering, såsom piktogrammer og selvklæbende etiketter.

Selvklæbende etiketter sørger for optimal deling af forskellige affaldssorter. Etiketterne bruges til indsamling af papir og pap, kunststof og emballager, biologisk affald, glas, batterier eller uanvendeligt affald. Der fås også piktogram-sæt og sorteringsklistermærker.