• Over 12.000 produkter på lager

 • Op til 10 års garanti

 • 14 dages returret

 • Gratis rådgivning

Personligt sikkerhedsudstyrArbejdssikkerhed og personligt sikkerhedsudstyr

Hvad er personligt sikkerhedsudstyr?

Personligt sikkerhedsudstyr er alt udstyr, der skal beskytte medarbejdere mod risici i deres arbejde. Man kender det f.eks. som sikkerhedssko ved arbejde på byggepladser, beskyttelsesbriller ved svejsearbejde og reflekstøj ved vejarbejde. DENIOS har det følgende personlige sikkerhedsudstyr i sortimentet:

 • åndedrætsværn
 • øjen- og ansigtsværn
 • høreværn
 • håndbeskyttelse
 • beskyttelseshjelme
 • faldsikring
 • beskyttelsestøj

Arbejdsgiveren skal sørge for:

 • at medarbejderne får egnet beskyttelsesudstyr, der ikke giver unødige gener - at medarbejderne bruger beskyttelsesudstyret
 • at medarbejderne får oplysninger om faren ved at lade være med at bruge det
 • at medarbejderne får instruktion i, hvordan de skal bruge, tilpasse, rengøre og opbevare beskyttelsesudstyret
 • at beskyttelsesudstyret bliver vedligeholdt


Typer af åndedrætsværn

Der findes en lang række forskellige typer af åndedrætsværn, hos DENIOS er du sikker på, at finde præcis det åndedrætsværn der passer til den arbejdsopgave der skal udføres.
Overordnet findes der to typer af åndedrætsværn, det luftforsynede og det filtrerende åndedrætsværn, de to typer er beskrevet herunder.

Luftforsynet åndedrætsværn

Herunder hører kompressor-masker, tryklufts-flasker, kredsløbsapparater mm. Det generelle ved luftforsynede åndedrætsværn er, at der er forsyning af luft.

Du kan med fordel tjekke denne liste og se, om der skal benyttes et luftforsynet åndedrætsværn til den type af arbejdsopgaver der bliver udført på arbejdspladsen.

1. hvis der er mindre en 17 pct. ilt i indåndingsluften

2. høj koncentration af luftforurening

3. koncentrationen af luftforurening er ukendt

4. hvis der ikke findes et filter, der passer til typen af forurening

5. hvis du har skæg, ansigtsform eller briller der bevirker at masken derfor ikke slutter tæt

6. benytter åndedrætsværn mere end 3 timer i alt i løbet af en arbejdsdag og ikke anvender turboudstyr

Filtrerende åndedrætsværn

Generelt om filtrerende åndedrætsværn er, at dette kan være en hel, halv eller kvart-maske, hvor filtreret kan skiftes, disse masker kan beskytte imod diverse partikler og gasser.

Det filtrerende åndedrætsværn skal benyttes når det, efter forskrifterne ikke er nødvendigt at benytte sig af et luftforsynet åndedrætsværn skal der benyttes et filtrerende åndedrætsværn.

Der er helt klare fordele ved at benytte det filtrerende åndedrætsværn, det er meget let at benytte. Der er god bevægelighed for brugeren, hvilket resulterer i større arbejdsglæde. Desuden er det en væsentlig nemmere løsning ved småopgaver, hvor arbejdet ikke kræver at der benyttes åndedrætsværn i længere perioder.

Ulemperne ved brug af åndedrætsværn er, at man er begrænset ved brug af filtrerende åndedrætsværn, da den sikkerhedsmæssige effekt er stærkt begrænset af typen af stoffer, hvor det kan benyttes. Vejrtrækningen belastes i højere grad, af filterets modstand.

Hvorfor bruge Åndedrætsværn

Det overordnede mål med brugen af åndedrætsværn er:

1. At forebygge og hindre indåndingen og ulykker forårsaget af forurenet luft

2. At skabe tryghed omkring arbejdet med forurenet luft

3. At opfylde arbejdstilsynets krav om, virksomhedernes egenkontrol af arbejdsmiljøet

Benytter man et åndedrætsværn med luft tilførelse, er det vigtigt jævnligt at kontrollere og servicere virksomhedens åndedrætsværn. Det kræves at der udpeges en ansvarlig i virksomheden, som kan varetage den daglige kontrol, for at mindske skader der kan forårsages af forurenet luft.

Personligt sikkerhedsudstyr
Personligt sikkerhedsudstyr