• Over 12.000 produkter på lager

  • Op til 10 års garanti

  • 14 dages returret

  • Gratis rådgivning

Affaldssortering


Yderligere information

I enhver virksomhed er der affald. Det er en kompliceret proces at bortskaffe firmaets farlige affald korrekt. Størstedelen af affald anses som genanvendeligt affald og skal tilbageføres i det økonomiske kredsløb.

Der skal også tages hensyn til sikkerheden, når det f. eks. drejer sig om bortskaffelse af antændelige stoffer på arbejdspladsen. Kravene på indsamling af affald, værdi- eller farlige stoffer er ligeså varierende som virksomhederne der bruger disse systemer.

DENIOS har affaldssorteringsstationer og -depoter, sikkerheds-papirkurve, Oily Waste Cans, affaldsindsamlere, affaldsbeholdere, skraldespande og sikkerhedsbeholdere til lysstofrør og batterier.