DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Beredskabsplan: Sådan håndterer du en lækage i 10 trin

Alle virksomheder, der bruger, behandler eller opbevarer farlige medier og væsker, bør have en beredskabsplan til oprydning af spild og lækager. For selvom alle uheld er forskellige, er der nogle vigtige aspekter, som du bør overveje i alle tilfælde. Du bør fx stille dig selv følgende spørgsmål: Hvor meget væske er der spildt? Hvilken slags væske er blevet spildt? Hvilke egenskaber har den spildte væske? Hvor er lækagen placeret? DENIOS' 10-trins beredskabsplan guider dig sikkert og systematisk gennem oprydningsprocessen.

Sådan håndterer du en lækage fra farlige medier korrekt:

1
Vurdering af faren

Bedøm lækagen og identificer den spildte væske samt dens mængde. Informer om nødvendigt brandvæsnet og yderligere hjælpere. Din egen sikkerhed kommer altid i første række.

2
Brug af personligt sikkerhedsudstyr

Vælg det passende personlige sikkerhedsudstyr. Læs i givet fald sikkerhedsdatabladene. Der gælder følgende: Uden tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr må man ikke gå til en lækage.

3
Inddæmning af lækagen

Stop lækagen hurtigst muligt. Vær især opmærksom på kloakker og lad ikke væsken sive ned i jorden! Inddæm lækagen for at undgå, at den breder sig: DENSORB slanger, oliebarrierer og tætningsmåtter er ideelle til inddæmning af spildte væsker.

4
Marker ulykkesstedet

Ulykkestedet skal markeres, så medarbejderne ikke kommer i kontakt med lækagen eller spreder den.

5
Vurder situationen

Når situationen er under kontrol, vurderes omfanget og der tages stilling til bortskaffelsen af den spildte væske.

6
Opsug væsken

Opsug væsken vha. DENSORB måtter eller puder.

7
Dekontamination

Kontroller om der er rester tilbage. Rens i givet fald ulykkesstedet og følg op på medarbejdere.

8
Faglig korrekt bortskaffelse

Bortskaffelse af de brugte absorbenter skal ske iht. bestemmelserne. Bortskaffelsen afhænger af den opsugede væske. Oplysninger om den fagligt korrekte bortskaffelse kan fås via genbrugspladserne. En midlertidig opbevaring af f.eks. olie absorbenter kan ske i ASP beholdere.

9
Dokumenter ulykken

Dokumenter ulykken. Orienter personalet, ledelsen og i givet fald myndighederne om ulykken. Sørg for, at folk kan tage ved lære af erfaringerne. For at undgå en gentagelse skal lækagens årsag findes og processerne optimeres.

10
Genopfyldning af spildkits

Efter en lækage skal alle DENSORB spild kits genopfyldes. Personligt sikkerhedsudstyr, barrierer og bjergningstromler skal i givet fald erstattes

Vil du have 10-trins-planen som printet version? Download beredskabplanen som pdf - så er den lige til at printe.

i

OBS: Beredskabsplanen er kun en standardiseret anbefaling. Udfærdig i givet fald en individuel beredskabsplan med hensyn til specielle forhold på selve stedet.

Dine pålidelige hjælpere i tilfælde af spild og lækager

DENSORB Universalabsorbenter

DENSORB UNIVERSAL absorberer hurtigt og sikkert olier, kølemidler, opløsningsmidler og vand samt ikke-aggressive syrer og baser.

Udforsk sortimentet

DENSORB Olieabsorbenter

DENSORB OLIE har den særlige egenskab, at den absorberer olie og afviser vand. På den måde absorbererer absorbenten olien uden at absorbere en eneste dråbe vand. Til olier, benzin, diesel, opløsningsmidler, petroleum (kulbrintebaserede væsker).

Udforsk sortimentet

DENSORB Kemikalieabsorbenter

DENSORB SPECIAL bør anvendes sammen med syrer, baser, aggressive og ukendte væsker.

Udforsk sortimentet
Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00