DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

De 7 største fejl ved tømning af opsamlingskar

Det er ikke ualmindeligt, at væsker, olier og kemikalier lækker fra eksemplevis dunke, tromler og palletanke. Det er heller ikke usædvanligt, at det kan ske når som helst. Enhver, der er har opbevaret eksempelvis en tromle på et opsamlingskar, har gjort det helt rigtige. Her forhindrer du nemlig, at de farlige kemikalier og olier ryger ned i jorden og grundvandet.

Men hvad så nu? Hvordan kommer væsken ud af karret? Det er ikke så simpelt, som det lyder. For ved tømning af opsamlingskar kan der opstå alvorlige fejl.

Her i vores guide kan du finde ud af, hvad du ikke skal gøre under nogen omstændigheder, når du tømmer dit opsamlingskar. Og så guider vi dig til, hvordan du tømmer et opsamlingskar korrekt.

1. Du gør intet

På en almindelig arbejdsdag opdager du en lækage ved at kigge ned i opsamlingskarret. Dog har du nogle mere presserende opgaver at tage dig af, og en lækage kan da sagtens vente til i morgen. Der tager du fejl!

I tilfælde af lækage skal du straks gribe ind, fordi du er juridisk forpligtet til at sikre den opsamlingsplads til enhver tid. Det vil sige, at opsamlingskarret skal kunne rumme 10% af den samlede mængde, dog altid 100% af den største beholder. Hvis der allerede er væske i karret, er den foreskrevne opsamlingsvolumen ikke længere gældende.

Opbevarer du særligt følsomme stoffer, som for eksempel udsender farlige dampe, er der behov for hurtig handling for at imødegå sundhedsfarer og / eller brandfarer. Husk dog altid din egen sikkerhed først. Først og fremmest skal du vurdere faren ved lækagen og identificere den lækkede væske og dens mængde. Afhængig af risikovurderingen eller betjeningsvejledningen kan farezonen omkring lækagen også være nødt til at være slukket og / eller evakueret. Husk at informere - hvis nødvendigt - brandvæsen og andet hjælpepersonale.

For at blive informeret om lækage i god tid anbefaler vi, at opsamlingskarret / spildbakken udstyres med vores lækagedetektor SpillGuard®. Hvis der opstår lækager, vil SpillGuard® advare om dette med en audiovisuel 24 timers alarm.

2. Du bruger ikke beskyttelsesudstyr

Du vil gerne overholde dine forpligtelser og hurtigt få opsamlingskarret klar til brug igen. Derfor går du i gang med det samme uden at have beskyttelsesudstyr på.

Tømning af opsamlingskar / spildbakke skal gøres ligesom oprydning af enhver anden lækage. Et af de første trin er tage det passende personlige værnemiddel / beskyttelsesudstyr på. Dette inkluderer som minimum:

  • Beskyttelsesbriller

  • Beskyttelseshandsker

  • Sikkerhedssko

Afhængig af type af lækage kan andet sikkerhedsudstyr såsom åndedrætsværn eller fuld kropsbeskyttelse også være påkrævet. Se betjeningsvejledningen eller sikkerhedsdatabladene for at være helt sikker.

3. Tip opsamlingskarret og hæld ud

Bare tip opsamlingskarret og hæld ud. Hvis du tror, det er så nemt, tager du fejl!

Ved 'dumpning' af de farlige olier og kemikalier er der en betydelige risiko for at forårsage en sekundær lækage. Af denne grund bør du under ingen omstændigheder bruge en gaffeltruck til at flytte et fuldt opsamlingskar eller endda bære det selv.

Selv hvis flere personer bærer spildbakken sammen, er risikoen for yderligere lækager høj. Bare en smule uforsigtighed er tilstrækkelig og i værste fald kommer en medarbejder i kontakt med spildvæsken. Selv hvis opsamlingskarret ved et uheld er fuld af regnvejr, skal det ikke bæres for at blive tømt. Der kan være forurening med rester af tidligere lagrede olier og kemikalier i karret.

4. Du skimmer væsken med beholdere

Skimmer du bare den lækkede væske fra opsamlingskarret? Dette er ikke en passende måde at fjerne lækagen på.

Hvis du skimmer den lækkede væske, er der stor risiko på, at der kommer yderligere spild og en sekundær lækage. Selv hvis du har beskyttelsesudstyret i orden og bærer beskyttelseshandsker, kan du komme unødvendigt i kontakt med lækagen og det farlige stof. Beskyttelseshandsker giver den størst mulige sikkerhed, hvis noget går galt, men du skal alligevel ikke tage unødige risici ved at bruge handsker og beholdere til at fjerne lækagen.

Brug i stedet en pumpe eller en væskesuger til at absorbere den lækkede væske. Det kan også være, at absorbenter kan være tilstrækkelig at anvende, hvis der er tale om små mængder væske. Hvis du bruger en pumpe eller en væskesuger, skal du fjerne så meget af lækagen som muligt fra opsamlingskarret. Herefter skal du kontrollere, om der er rester tilbage. Restvæsker kan nemt tages med absorbenter. Til sidst skal opsamlingskarret / spildbakken rengøres grundigt.

5. Et hjælpemiddel til olier og kemikalier

Du tror, at du kan bruge én pumpe til både olier og kemikalier. Dette er forkert!

De sikkerhedsforanstaltninger, der skal gøres, afhænger af den lækage, der er opstået. Er det spildolie? Er det et kemikalieudslip? Hvilken type olie er der tale om? Hvilken type kemikalie er der tale om?

Alle anvendte pumper, væskesugeanordninger og absorbenter skal være egnet til lækagen. Sørg for at have de korrekte hjælpemidler til stede i virksomheden, så du har alt til rådighed i tilfælde af en nødsituation.

6. Du bruger uegnede rengøringsmidler

Afhængigt af hvilken type væske, der er lækket, kan vand eller et egnet rengøringsmiddel bruges til at dekontaminere opsamlingskarret. Dog skal du undgå grove mekaniske rengøringsprocesser, og brug ikke noget, som kan beskadige opsamlingskarrets materiale (for eksempel slibemidler). Ellers kan spildbakkens / opsamlingskarrets funktionalitet ikke længere garanteres.

7. Du opbevarer, efter tidligere lækager, olier og /eller kemikalier på opsamlingskarret, uden det bliver kontrolleret

Det er især efter en lækage, at du nøje skal kontrollere de olier og / eller kemikalier, som der bliver opbevaret på opsamlingskarret. Hvis du eksempelvis opbevarer olier, som ikke er forenelige med dit opsamlingskar, kan konsekvenserne være, at et opsamlingskar af plast smelter, eller et opsamlingskar af stål ruster.

Du skal derfor kontrollere, at det, du skal opbevare, er kompatibelt med dit opsamlingskar. Er du i tvivl om, hvilket opsamlingskar du har brug for, er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr.: 76 24 40 80.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Lignende indlæg og artikler

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00