DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Sådan genbruger og bortskaffer du dine brugte lithiumbatterier

Hvad stiller du op med dine brugte lithiumbatterier, når de er blevet beskadiget eller ikke længere virker? Det er ikke kun miljøet, du passer på, når du bortskaffer og genbruger dine lithiumbatterier korrekt. Du mindsker samtidig risikoen for brand og eksplosioner i din virksomhed, som kan opstå som en konsekvens af forkert håndtering. I denne artikel guider vi dig til, hvordan du bortskaffer dine lithiumbatterier korrekt – og hvorfor det er så vigtigt at genbruge dem.

Derfor skal du bortskaffe og genbruge dine lithiumbatterier korrekt

Selvom lithiumbatterier har en relativt lang levetid, indeholder de kemi, der gør dem særligt farlige ved forkert håndtering. For eksempel kan kortslutninger, skader på dine batterier eller varme sætte gang i en termisk runaway, hvor batterierne bliver overophedet. Og i sidste ende kan det føre til brande og eksplosioner – lige som at batterierne kan frigive giftige og kræftfremkaldende gasser i din virksomhed. Derfor er det afgørende, at du bortskaffer dem korrekt.

Samtidig indeholder lithiumbatterier en række materialer som metaller, der kan være giftige for naturen, hvis de lander der. Derfor er det vigtigt, at du får dine lithiumbatterier til genbrug. På den måde sikrer du, at de værdifulde metaller i batterierne kan blive genbrugt til at producere nye batterier. Og så bidrager genbrug til at reducere importen og udvindingen af råmaterialer. En handling, der i både kommer økonomien og miljøet til gavn.

Samme vigtighed anerkender EU anerkender også. Og i 2023 vedtog Det Europæiske Råd en ny batteriforordning, der bl.a. sætter mål for producenternes indsamling af batterierne og fastsætter et obligatorisk minimumsniveau for genvundet indhold af specifikke batterier. Sidstnævnte kommer med dokumentationskrav for at sikre fuld gennemsigtighed for genanvendelsen.

Bortskaf dine lithiumbatterier med tre trin

Med få tiltag kan du nemt bortskaffe dine lithiumbatterier korrekt og forebygge farerne i din virksomhed. Sådan gør du:

1. Opbevar dine batterier sikkert inden bortskaffelse

Indtil du kan bortskaffe dine brugte lithiumbatterier, skal du sørge for at opbevare dem sikkert i din virksomhed. Her er det vigtigt, at opbevaringen er:

 • Udendørs
 • Adskilt fra dine andre batterier
 • I en egnet batterikasse/transportkasse med brandhæmmende fyldstof

Ved at opbevare dine brugte lithiumbatterier udendørs, sparer du ikke kun værdifuld plads indenfor. Du forhindrer samtidig, at giftige gasser vil kunne sprede sig i din virksomhed, hvis der skulle opstå brand. Og netop den risiko er højere, hvis du har beskadigede eller defekte batterier.

Når du opbevarer dine udtjente batterier adskilt fra resten af dine batterier, undgår du, at de bidrager til varmeudviklingen, og at en eventuel brand vil kunne sprede sig til dem.

Skulle der opstå brand, er beholderen til dine brugte lithiumbatterier afgørende. Opbevarer du dem i vores batterikasser med fyldstoffet Pyrobubbles®, vil fyldstoffet smelte ved en temperatur på over 900°C. Det lægger sig som et isolerende lag rundt om det brændende batteri og forhindrer branden i at sprede sig til resten af din virksomhed.

Med batterikasserne sikrer du den nødvendige beskyttelse i din virksomhed, indtil du kan aflevere eller få dine brugte lithiumbatterier afhentet.

Få et overblik

Hvilken batterikasse passer til dine behov?

Med vores oversigt til at vælge den rette batterikasse får du et nemt overblik over de forskellige kassers egenskaber - fra godkendelser til anvendelser.

2. Vælg, hvordan du vil bortskaffe dine batterier

Når du skal bortskaffe dine batterier, har du overordnet set to muligheder:

a) Du kan enten få en genbrugsvirksomhed til at afhente, bortskaffe og genbruge dine batterier for dig

b) Eller du kan selv transportere dem hen til genbrugsstationen

Vælger du den første løsning, vil du primært skulle sørge for, at dine batterier er opbevaret sikkert op til afhentningen. Skal du derimod selv få dem på genbrugsstationen, skal du sikre en sikker transport af dine litiumbatterier.

3. Sørg for en sikker transport af dine lithiumbatterier

Da lithiumbatterier bærer på en brand- og eksplosionsrisiko, bliver de betragtet som farligt gods i international transportlovgivning. De er derfor underlagt reglerne for transport af farligt gods, og din transport af lithiumbatter skal derfor ske i overensstemmelse med ADR. Derudover skal du sikre dig, at:

 • Batterierne under ingen omstændigheder kan glide under transporten

 • Din transportbeholder er udstyret med batteriets UN-nummer og mærkatet for godstypen

Her kan du med fordel bruge den samme af vores batterikasse til at fragte dine batterier i som til opbevaringen - uanset om du skal transportere defekte eller brugte lithiumbatterier. Transportkasserne er UN-godkendte og kommer med forskellige ADR-godkendelser, så du kan bruge dem til transport uden at have et ADR-bevis.

Kasserne er egnet til transport af forskellige typer lithiumbatterier tilpasset i størrelsen efter størrelsen på de forskellige batterityper. Klik på de enkelte batterikasser for at se, hvilke regler de hver især opfylder.

Men inden du bortskaffer dine batterier, skal du sørge for at forberede dem for at mindske brandrisikoen. Her bliver der skelnet mellem små og store lithiumbatterier:

Små lithiumbatterier

Inden du bortskaffer dine små apparatbatterier (op til 500 gram) fra smartphones og lignende, skal du sørge for at:

 1. Afdække polerne: Tape batteriets terminaler og løse kabler og kabelender med isolerende tape. Det forhindrer kortslutninger og minimerer risikoen for gnister og brand.

 2. Indpakke batterierne: Anbring de isolerede batterier i en plastikpose. Dette forhindrer yderligere skader eller kontakt med andre metalgenstande.

Store lithiumbatterier

Der gælder strenge regler for større lithiumbatterier (over 500 gram), såsom dem, der findes i elcykler og industrilastbiler. Sørg derfor for at:

 1. Transportere dem adskilt: Under transport må batterierne kun bundtes og transporteres sammen med andre lithium-ion-batterier.

 2. Fastgøre batterierne: Når du emballerer dine batterier, skal du sikre, at de er sikkert fastgjort, og at batterierne ikke kan glide ind i emballagen.

FAQ: Få svar på ofte stillede spørgsmål om bortskaffelse og genbrug af lithiumbatterier

Nedenfor finder du svar på hyppige spørgsmål om bortskaffelse og genbrug af lithiumbatterier.

Hvor kan jeg bortskaffe mine lithiumbatterier?

Lithiumbatterier skal afleveres på et indsamlingssted for elektronisk affald eller farligt affald. Mange kommuner, genbrugscentre eller butikker, der sælger genopladelige batterier, tilbyder sådanne indsamlingssteder.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit lithiumbatteri er indbygget i enheden?

Hvis batteriet er tilsluttet en enhed, skal du aflevere hele enheden på et udpeget indsamlingssted.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved små enheder som mobiltelefoner, hvis jeg vil bortskaffe batteriet?

Før du bortskaffer en lille enhed, fx en mobiltelefon, skal du slette alle personlige data og om muligt fjerne batteriet. Hvis batteriet ikke kan fjernes, skal du aflevere hele enheden til et indsamlingssted for elektronisk affald.

Kan lithiumbatterier genbruges?

Ja, genanvendelige materialer som lithium, kobolt, nikkel, mangan og grafit kan genvindes fra lithiumbatterier under genbrug og bruges til at producere nye batterier.

Hvordan kan virksomheder optimere bortskaffelsen af lithiumbatterier?

Virksomheder kan optimere bortskaffelsen af lithium-ion-batterier ved at:

 • Arbejde med genbrugsvirksomheder, der specialiserer sig i lithium-ion-batterier.

 • Oprette et effektivt indsamlingssystem for brugte og beskadigede batterier internt.

 • Uddanne medarbejderne i sikker håndtering og bortskaffelse af batterier

 • Være opmærksom på holdbarhed og kvalitet ved anskaffelse af nye batterier for at reducere hyppigheden af bortskaffelse.

 • Overveje at genbruge batterier inden bortskaffelse.

Effektiv bortskaffelse af litiumbatterier - en fordel for miljøet og virksomhederne

Korrekt bortskaffelse og genbrug af litium-ion-batterier er en vigtig del af en bæredygtig og fremtidsorienteret cyklus. Det giver mulighed for at genvinde værdifulde råmaterialer og reducere det miljømæssige aftryk fra batteriproduktionen. Miljøet og virksomhederne har lige stor gavn af korrekt bortskaffelse af litiumbatterier.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - så sidder vi klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Måske du også er interesseret i

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00

Vi holder ferielukket i uge 30, men du kan altid sende os en mail på info@denios.dk eller handle i webshoppen. God sommer!