DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Hvordan slukker du en brand fra et lithium-ion-batteri?

Hvad skal du gøre, hvis der opstår en lithiumbrand? Brande i lithium-ion-batterier er yderst vanskelige at bekæmpe. Og forsøg på at slukke brande med konventionelle inaktive midler vil normalt mislykkes, da lithium-ion-cellerne selv producerer den ilt, branden har brug for. Så hvordan slukker du en lithiumbrand? Vi præsenterer dig for forskellige muligheder alt efter størrelse og antal.

Slukning med vand

Der er forskellige holdninger til brugen af vand som slukningsmiddel. Da lithium er meget reaktivt, fraråder nogle at bringe det i kontakt med vand. Nyere undersøgelser tyder imidlertid på, at større mængder vand kan inddæmme og effektivt bekæmpe lithiumbrande. Blandt de forklaringer, der gives her, er køleeffekten, som bremser cellernes reaktion. Ikke desto mindre udgør især store batterier, f.eks. i brændende elbiler, jævnligt en enorm udfordring for brandvæsenerne.

Spredning af branden kan for så vidt også reduceres ved at ilden ikke breder sig til andre medier. Der skal dog bruges en meget større mængde vand i forhold til almindelige brande. For at øge succesen og reducere vandmængden kan der tilføres forskellige additiver til slukningsvandet. Generelt er det vigtigt, at vurdere virksomhedens risici og udvikle et individuelt sluknings- og brandbeskyttelses koncept i samarbejde med eksperter og forsikringen.

Desværre er en brand ikke den eneste risiko i forbindelse med lithium-ion-batterier. Der er også fare for, at skadelige medier såsom salt- eller flussyre udskilles fra batteriets indre. I form af dampe kan disse medier skade medarbejderne ved kontakt med huden eller ved indånding. Under slukningen med vand kan syrerne fortyndes, sive ned i jorden og forårsage miljøskader (hvis ikke der er egnede opsamlingsmuligheder såsom et opsamlingskar).

Aerosol slukningsteknologi

En anden løsning til slukning af lithiumbrande er aerosol brandslukningsteknologi. Det er et konstant operationelt teknisk system, der bruges til at undertrykke branden, indtil brandvæsenet ankommer og overtager. Slukningsteknologien fungerer i henhold til EN 15276-10 uden tilsætning af vand. Slukningsgeneratoren stopper effektivt den kemiske forbrændingsproces inden for 4,5 til 15 sekunder (afhængigt af modellen), når temperaturen stiger. Denne teknologi er miljøvenlig og human-kompatibel (ikke sundhedsskadelig, erstatter ikke ilt) og er bl.a. opført som et officielt "HALON-substitut-slukningsmiddel" af USA's miljøbeskyttelsesagentur (U.S. EPA). På grund af den lave vægt/installationsvolumen og det faktum, at der ikke er behov for rørføring, er det muligt at foretage en enkel og hurtig installation. Investerings- og opfølgningsomkostningerne er også lave, da aerosolslukningsteknologien er vedligeholdelsesfri og har en lang produktlevetid.

Granulater til brandslukning

Slukningsgranulater isolerer batteriet termisk. Sluknings- eller isoleringseffekten er straks aktiv og fungerer helt autonomt. Det er dog en forudsætning, at batterierne er omgivet af tilstrækkeligt granulat. Det specielle slukningsgranulat PyroBubbles® er effektivt til bekæmpelse af begyndende brande - testet i henhold til DIN EN 3-7 af MPA Dresden for brande i brandklasse A, B, D og F.

PyroBubbles® består hovedsagelig af siliciumoxid med en gennemsnitlig kornstørrelse på 0,5 til 5 mm. Ved en temperatur på ca. 1050 °C begynder de at smelte og danner et lukket og termisk isolerende lag omkring brandkilden. PyroBubbles® kan anvendes helt universelt: de er ikke kun velegnede som slukningsmidler til bekæmpelse af brande i kompakte lithiumenheder, men også forebyggende som fyldningsmidler til opbevaring og transport. Der findes egnede transport- og opbevaringsbokse med UN-godkendelse i metal og plast.

Advarsel!

Det er generelt vigtigt at vurdere de individuelle risici og farer, der er til stede i virksomheden, og at udvikle et passende sluknings- og brandbeskyttelseskoncept i samarbejde med eksperter og forsikringsselskaber.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Case study

Lithium-ion-batterier brændte alt ned - på nær én ting

Har du tænkt over, om der er en bagside til dit effektive elværktøj eller elcykel? Det mærkede en fransk lithium-ion-producent, da deres lokaler pludselig stod i flammer.

Læs mere
Guide

Hvordan tjekker du, om et lithiumbatteri er defekt?

Med vores guide kan du tjekke, om dit lithiumbatteri viser tegn på at være defekt, hvad der være årsagen, og hvordan du handler, hvis dit batteri er defekt. Få guiden her.

Læs mere
Produktguide

Lithiumbatterier: Luk risikoen inde

Håndteringen af lithiumbatterier kommer med farer. Men uanset, om du ønsker at opbevare, håndtere, transportere eller stressteste dine batterier, så finder du den rette løsning til at mindske risikoen hos DENIOS.

Læs mere
Artikel

Opladning af lithiumbatterier: Hvad skal du være opmærksom på forsikringsmæssigt?

Find ud af, hvilke pligter du absolut bør overholde, når du oplader litiumbatterier, for at øge sikkerheden i din virksomhed og undgå unødvendige komplikationer i tilfælde af et forsikringskrav.

Læs mere
Case study

Testrum til forskning og udvikling af lithium-ion

Ads-tec GmbH fra Østrig producerer elektromobile it-systemer. Et nyt brandsikkert lagersystem som testrum, udviklet af DENIOS, tilbød særlige beskyttelsesmuligheder for medarbejderne.

Læs mere
Produktguide

Lithium-ion batterier: Løber du en risiko?

Den potentielle fare ved håndtering af lithium-ion-batterier er stor. For din sikkerhed tilbyder vi et omfattende specialsortiment til opbevaring, transport, håndtering, opladning og testning af lithium-ion.

Læs mere
Hent flere 6 af 10 artikler blev indlæst
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Ring til os eller udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00