DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Lithiumbatterier: Forebyg brande med de rette foranstaltninger

Opbevaring af lithium-ion-batterier stiller mange virksomheder over for et dilemma. For på den ene side er de forpligtede til at vurdere farerne i virksomheden og imødekommende dem med relevante beskyttelsesforanstaltninger, men samtidig findes der endnu ingen specifik lovgivning om opbevaring af lithiumbatterier. Det er derfor op til virksomhederne selv at definere og gennemføre passende foranstaltninger. Og da der er et hav af forskellige faktorer, der skal tages højde for i opbevaringen, er det heller ikke muligt at komme med en skabelon. I stedet er det bedste råd derfor at samarbejde med brandvæsnet, forsikringsselskaber og myndigheder om at udvikle et beskyttelseskoncept til din virksomheds situation. Men som eksperter i opbevaring af farlige medier hjælper vi dig naturligvis gerne. Nedenfor finder du en række informationskilder, hvor du kan få yderligere råd om sikker opbevaring af lithium-ion-batterier.

Producentens oplysninger

Principielt giver producenten generelle henvisninger til håndtering og opbevaring af sine produkter - f.eks. mht. optimale drifts- og lagertemperaturer. Disse oplysninger, som man normalt finder i brugsvejledninger og sikkerhedsdatablade, skal overholdes nøje.

Ifølge arbejdsmiljøloven må stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Herud kan man også drage konklusioner til risikovurderingen.

Informationsblad fra VdS

Den tyske VdS Schadenverhütung GmbH har udgivet et informationsblad, som indeholder oplysninger om skadeforebyggelse mht. lithium-ion-batterier i produktions- og lagerområder. VdS anbefaler, at inddele Lithium-ion-batterier i tre forskellige kategorier:

Lithium-ion-batterier med lav kapacitet, medium kapacitet og høj kapacitet. Der anbefales generelle sikkerhedsregler samt specifikke regler for opbevaring iht. kategorierne.

Det følgende billede giver dig et overblik:

Med hensyn til disposition af lithium-ion-batterier i produktionen råder VdS til, at dække det daglige behov, ved at reducerer mængden til et minimum.

Ud over det skal der være egnet brandslukningsudstyr til rådighed.

Gode råd til opbevaring og håndtering af lithium-ion-batterier

Vi har samlet nogle gode råd til opbevaring og håndtering af lithium-ion-batterier.

Den generelle anbefaling er, at anse lithium-ion-batterier for at være et farligt medie og håndtere dem tilsvarende, dvs. at gennemføre en risikovurdering, træffe egnede foranstaltninger, udfærdige sikkerhedsinstruktioner og undervise medarbejderne i håndteringen af farlige medier.

Termiske belastninger kan ikke kun påvirke lithium-ion-batteriets levetid, men også sikkerheden. Batterierne skal ikke udsættes for permanent høje temperaturer eller varmekilder. Dette omfatter også direkte sollys.

Lithiumbatterier bør ikke udsættes for længerevarende kulde og frost, da det kan føre til dybafladning. Og bliver dybafladede lithium-ion-batterier sat til opladning, kan det medføre brand. Det anbefales at vente en time, før batteriet oplades efter længerevarende kuldepåvirkning. Overhold derfor producentens anbefalede drifts- og lagertemperaturer.

Kontakt med fugt (f.eks. nedbør, kondensvand eller stænk) kan føre til en kortslutning. Derfor bør lithium-ion-batterier altid opbevares tørt og beskyttes mod fugtighed under både transport og håndtering.

En af de mest almindelige årsager til batteribrande - især i hjemmet, er brugen af ikke kompatible opladere. Disse kan f.eks. have en højere spænding en nødvendigt og dermed ødelægge batteriet. Brug derfor altid opladere, som er beregnet til brug i forbindelse med dit lithium-ion-batteri.

Ud over brug af forkerte opladere, er der yderligere risici forbundet med opladningen. Oplad ikke lithium-ion-batterier over længere tid, når de ikke bruges. Det er heller ikke en god ide, at have brændbare materialer liggende ved siden af. Hvis du har mulighed for det, så læg batteriet på et beton- eller flisegulv under opladningen. Når du efterfølgende vil opbevare lithium-ion-batteriet, anbefales et opladningsniveau SoC - State of charge) på 30%. Derved reduceres energimængden, som kan forvolde skade hvis det bliver alvor.

OBS: Batteriet bør altid have et vist minimums opladnings niveau, for at undgå dybafladning.

Følg producentens anvisninger.

Mekaniske skader kan medføre deformation af cellerne inden i batteriet og derved føre til kortslutning.

Sørg for, at lithium-ion-batteriet ikke bliver udsat for slag, stød eller kollision. Batterier med skader bør under ingen omstændigheder bruges, men fjernes med det samme og bortskaffes efter forskrifterne. For en sikkerheds skyld bør batteriets poler sikres, f.eks. ved hjælp af polhætter. Lithium-ion-batterier må selvfølgelig aldrig adskilles, åbnes eller knuses.

Udnyt vores ekspertrådgivning

Skræddersyet rådgivning, service og produkter er vores styrke.
Vi er klar til at hjælpe dig - også i din virksomhed.

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Måske du også er interesseret i

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00