DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Dine eksperter i sikker håndtering af lithiumbatterier

Opbevar lithiumbatterier sikkert

Du sikrer både din virksomheds forsikringsdækning og driftsikkerhed, når du opbevarer dine lithiumbatterier korrekt. Vores reolcontainere, walk-in-containere og skabe er brandsikre ude- og indefra og er udstyret med brandalarm og slukningsteknologi, så du opnår en sikker opbevaring.

Udforsk opbevaringsløsninger

Oplad lithiumbatterier med den rette brandbeskyttelse

Når du oplader dine lithiumbatterier, stiger risikoen for thermal runaway. Derfor er vores skabe og containere udstyret med intelligente sensorer, der gør det muligt at overvåge opladningen og udløser alarmer og aktiverer brandslukningssystemet i tilfælde af brand.

Udforsk løsninger til opladning

Håndtér defekte lithiumbatterier rigtigt

Lithiumbatterier er yderst farlige, hvis de bliver beskadiget. I så fald skal du straks separere dem fra andre batterier og opbevare dem sikkert, indtil de bliver bortskaffet korrekt. Vores bokse af høj kvalitet giver den rette beskyttelse i tilfælde af thermal runaway.

Udforsk løsninger til defekte batterier

Transportér litiumbatterier efter loven

Lithiumbatterier er underlagt reglerne for farligt gods under transport. Og alt efter batteriets tilstand bliver der stillet høje krav til emballagen. I vores sortiment finder du godkendte transportkasser til prototyper, ubeskadigede, beskadigede, defekte eller kritisk defekte batterier.

Udforsk transportløsninger

Test lithiumbatterier professionelt

Før nyudviklede lithiumbatterier eller batteridrevne produkter bliver frigivet på markedet, skal de gennemgå et grundigt testforløb af producenten. Og til det formål finder du professionelle testrum til litiumbatterier - udarbejdet efter dine krav, behov og specifikationer.

Udforsk testrum
Udnyt vores knowhow!

Få svar på de store spørgsmål om lithiumbatterier

Hvad er farerne ved lithiumbatterier? Hvordan opbevarer du dem sikkert? I vores knowhow-sektion finder du masser af viden, guides og cases.

Sikker opbevaring af lithiumbatterier

Opbevar lithiumbatterier sikkert

Uanset om du opbevarer små mængder lithium-ion-batterier med en lav kapacitet eller kraftige batterier i større mængder, så skal du sikre dig, at din opbevaring lever op til forsikringskravene - og at dine medarbejdere og miljøet er beskyttet. Samtidig er det essentielt, at dine opbevarede litiumbatterier ikke bliver beskadiget på grund af forkert opbevaring. Vores opbevaringsløsninger til lithiumbatterier er brandsikre både ude- og indefra, og så byder de på ekstra udstyr til brandbeskyttelse, så du kan opbevare lithium-ion-batterier sikkert og i overensstemmelse med kravene. Se vores sortiment her:

Lagre og containere til større mængder lithiumbatterier

Med den brandsikre walk-in-container WFP Li-Ion er du sikret et praktisk lager, der er designet til opbevaring af mindre modulstørrelser eller elektriske apparater, som et analyselaboratorium eller som et midlertidigt lager til forsendelse eller til defekte lithium-ion-batterier. Det giver næsten ubegrænsede muligheder for at udnytte pladsen og indrette opbevaringen efter dine behov. For du kan vælge mellem 1-fløjede eller 2-fløjede døre og få containeren med lukkekontrol, så du kan sikre en pålidelig lukning af dørene. Og takket være de 90 minutters certificeret brandbeskyttelse på begge sider kan du integrere WFP Li-Ion direkte i din infrastruktur uden at skulle overholde sikkerhedsafstande - både inden for og uden for bygninger. Dette gælder også for reolcontaineren RFP LI-Ion, som er det første valg, når du skal have plads til lithiumbatterier i større mængder eller i større dimensioner. Takket være en kraftig, integreret hylde med justerbare opbevaringsniveauer kan du udnytte den indvendige plads optimalt, og du kan opbevare dine lithium-ion-batterier individuelt, i kasser, på paller eller i specielle reoler. Hylderne er fremstillet af varmgalvaniserede, aftagelige gitterstativer. De 2-fløjede døre giver nem adgang og gør det lettere at læsse og aflæse lageret. RFP 115 Li-Ion er vores noget mindre variant til sikker og pladsbesparende opbevaring af lithiumbatterier tæt på produktionen. RFP SD Li-Ion har store skydedøre for maksimal opbevaringskapacitet. Hos os finder du også et omfattende udvalg af udstyr til alle lagre alt efter dine behov og risikovurdering, f.eks. state-of-the-art branddetektion og brandslukningsteknologi for at øge brandbeskyttelsen i dit lager.

Skabe til lithium-ion-batterier

Til passiv opbevaring af få lithiumbatterier med lav til middelstor kapacitet finder du SafeStore-skabe, som giver 90 minutters brandbeskyttelse indefra og udefra. SafeStore-Pro-modellen har også et integreret 3-trins advarsels-/brandslukningssystem. Det registrerer straks, hvis der er brand i skabet, og udløser automatisk en alarm. Med det valgfrie telekommunikationsmodul kan du også sende en alarm via mobiltelefonnettet til op til 5 modtagere, som du selv kan indstille. På den måde kan du hurtigt gennemføre de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af brand, lige som at dine medarbejderne hurtigt kan blive evakueret. Litium-ion-skabene er som standard udstyret med en transportbase. Det giver mulighed for hurtig transport til et sikkert sted uden for bygningen og er med til at forhindre yderligere skader på bygninger og mennesker.

Oplad lithiumbatterier med den rette brandbeskyttelse

Der skal udvises særlig forsigtighed ved opladning af lithium-ion-batterier. For her er der en øget risiko for themal runaway - og den risiko er ekstra høj, hvis defekte batterier bliver udsat for opladning, særligt forkert opladning. Derfor skal opladningen altid overvåges - både af sikkerhedsmæssige årsager, men også for at sikre forsikringsdækningen. I de brandsikre SmartStore-skabe og WFP Li-Ion-containere til opladning klarer den integrerede tilstandskontrols sensorer og styringsteknologi opgaven for dig. For opstår der en nødsituation, udløser systemet en alarm, der sendes til bygningsstyringssystemet, og sluknings- eller brandslukningssystemerne aktiveres.

Skabe til opladning af lithium-ion-batterier

Skabene fra SmartStore-serien er den sikre og ideelle løsning, når du skal oplade dine lithiumbatterier til det udstyr og værktøj, som du bruger i det daglige arbejde. For alle skabene er udstyret med integrerede jordede stikkontakter, så du kan oplade dine batterier i skabet med den rette beskyttelse. Alt efter modellen er SmartStore-skabene udstyret med teknisk ventilation, så varmen bliver forhindret i at ophobe sig inde i skabet. I vores sortiment af skabe til opladning af lithiumbatterier finder du skabe i forskellige mål og dimensioner - lige fra større skabe med plads til 60 stikkontakter til det mindre, pladsvenlige underskab. Men det, der kendetegner alle vores skabe til opladning af lithium-ion-batterier, er den 90-minutters brandbeskyttelse udefra og indefra. Nogle af skabene er også udstyret med et integrerede 3-trins advarsels-/brandslukningssystem, som giver dig en endnu større sikkerhed, når du oplader dine lithium-ion-batterier. Det intelligente sensorsystem med røgdetektor og temperaturføler udløser en alarm ved røgudvikling, som sendes videre til bygningsstyringssystemet via den potentialfrie kontakt. Ved hjælp af telekommunikationsmodulet, der fås som ekstraudstyr, kan du desuden sende en alarm via mobiltelefonnettet til op til 5 modtagere, som du selv kan indstille på forhånd. I modeller med et integreret aerosolbrandslukningssystem bliver systemet automatisk udløst, når temperaturen i skabet overskrider det kritiske niveau. På den måde får du værdifuld tid til evakuere dine medarbejdere og udføre den nødvendige foranstaltninger.

Walk-in-containere til opladning af lithium-ion-batterier

Den brandsikre walk-in-container WFP Li-Ion med 90 minutters certificeret brandbeskyttelse på begge sider giver ubegrænsede muligheder for udnyttelse af pladsen takket være det omfattende udvalg af udstyr. Hvis du skal oplade et større antal lithium-ion-batterier, er det vigtigt, at de samtidige opladninger ikke fører til overbelastning af netværket. Og det er her, at den intelligente opladningsstyring kommer ind i billedet. For du kan få udstyret din WFP LI-ION med den nyeste styringsteknologi, der sætter gang i en intelligent fordeling af energistrømme baseret på den tilgængelige strømkapacitet - hvis nødvendigt. Sensorteknologien registrerer også løbende en lang række parametre, f.eks. temperaturkontrol. En anden udstyrsmulighed er teknisk ventilation, som forhindrer den varmeudvikling, der kan forekomme ved opladning af lithiumbatterier. Derudover kan du få udstyret containeren med alarmer, som automatisk bliver udløst i nødstilfælde, lige som at låse- og slukningsteknologien bliver udløst. Hvis der er monteret hylder, anbefaler vi, at der anvendes aerosol-slukningsteknologi, da dette fordeler slukningsmidlet optimalt over lagerniveauerne.

Håndtér defekte lithium-ion-batterier rigtigt

Lithium-ion-batterier kan blive beskadiget af en lang række forskellige hændelser og eksterne påvirkninger i det daglige brug. F.eks. hvis de bliver tabt eller knust, opbevaret eller opladet forkert. Men problemet er, at defekte lithiumbatterier har et ekstremt højt risikopotentiale. Særligt risikoen for "thermal runaway" er høj, når batteriet er defekt. Det er en ustoppelig kædereaktion, der fører til brand eller eksplosion. Så for at beskytte dine medarbejdere, produktionsfaciliteter og miljøet i tilfælde af en reaktion skal defekte lithium-ion-batterier straks separeres og opbevares sikkert, indtil de kan bortskaffes korrekt. Hos os finder du sikre løsning til netop det formål:

Beholdere til beskadigede lithium-ion-batterier

Hos os finder du professionelle opbevarings- og transportkasser, som egner sig til defekte lithium-ion-batterier. De specielle beholdere er fremstillet af plast, aluminium, stål eller rustfrit stål og fås i forskellige størrelser. Alt efter modellen bliver der brugt forskellige slags fyldstof som ekstra brandbeskyttese. For eksempel PyroBubbles®, et slukningsmiddel til faste og flydende brændbare stoffer - testet af MPA Dresden i henhold til DIN EN 3-7, som løst granulat eller i praktisk PE-pudeform. Afhængigt af risikovurderingen, ydeevnen og tilstanden af de opbevarede lithium-ion-batterier tilbyder vores beholdere applikationsspecifikke sikkerhedsstandarder samt sikker beskyttelse mod eksoterme reaktioner med op til 100 % kontrol af en mulig thermal runaway. Mange af kasserne er endda også egnede til den efterfølgende transport og har de tilsvarende transportgodkendelser for defekte/beskadigede eller kritisk defekte litiumbatterier.

Transportér lithium-ion-batterier efter loven

Lithiumbatterier er blevet tildelt UN-numrene 3090/3091 (lithiummetalbatterier) og UN 3480/3481 (lithiumionbatterier) som farligt gods klasse 9. Det betyder, at litiumbatterier er underlagt reglerne for farligt gods under transport, og at der stilles særlige krav til transportemballagen. Generelt skal der anvendes transportemballage med UN-godkendelse ved transport af lithium-ion-batterier ad vej, jernbane, skib eller luftvej. Men afhængigt af lithiumbatteriernes tilstand skal transportkassen også have en passende konstruktionsgodkendelse og opfylde visse emballageanvisninger i henhold til ADR. Hos os finder du de rette transportløsninger:

Transportkasser til lithium-ion-batterier

Uanset om du skal transportere prototyper, ubeskadigede, beskadigede, defekte, kritisk defekte eller lithiumbatterier, der skal genbruges: Hos os finder du en passende og godkendt transportløsning til ethvert behov. Vores transportkasser af høj kvalitet til lithium-ion-batterier er fremstillet af plast, aluminium, stål eller rustfrit stål og fås i forskellige størrelser, herunder specialmål efter anmodning. Og i kombination med det rette fyldstof sikrer du en sikker transport af litiumbatterier efter loven. Afhængigt af modellen anvendes der forskellige brandbeskyttelsesmidler som fyldstof. For eksempel PyroBubbles®, et slukningsmiddel til faste og flydende brændbare stoffer, som er testet af MPA Dresden i henhold til DIN EN 3-7. Det ekspanderede glasgranulat fyldes i transportkassen til lithiumbatterier eller indsættes i form af praktiske PE-fyldpuder. I andre modeller bliver der brugt en polstring af et brandsikkert absorberende materiale af teksturerede glasfibre, som omslutter litium-ion-batterierne.

Test lithium-ion-batterier professionelt

Før nyudviklede litiumbatterier eller produkter, der er drevet af batterierne, som fx husholdningsapparater, værktøj eller elektriske køretøjer, bliver frigivet på markedet, skal de testes grundigt. Og når testmiljøet skal planlægges, skal der tages hensyn til mange kundespecifikke aspekter. Vi udvikler lithium-testrum næsten udelukkende efter dine krav, behov og specifikationer. Hos os nyder du godt af en omkostningseffektiv serieproduktion, et individuelt design og vores knowhow som ekspert i brandbeskyttelse.

Testrum til lithium-ion-batterier

Vores formål er at bygge testrum, der opfylder dine krav ned til mindste detalje og giver dig den maksimale sikkerhed under test. Det hele starter med en personlig konsultation og analyse af dine individuelle behov. Vores ingeniører arbejder derefter sammen med dig for at udvikle det optimale koncept baseret på forskellige aspekter såsom pladsbehov, installationssted (indendørs eller udendørs), udstyr og sikkerhedsanordninger. Et bredt team af specialister udvikler derefter en skræddersyet løsning i henhold til dine specifikationer: helhedsorienteret og kompetent. "Made by DENIOS" står for den højeste kvalitet - fra en enkelt kilde.

Den afgørende funktion for et testrum er at simulere stresssituationer. Med vores brede udvalg af udstyr giver testrum fra DENIOS dig mulighed for at simulere eller understøtte forskellige belastningsscenarier i rummet.

Mangfoldigheden af vores udstyr gør det muligt at indrette lithium-testrum nøjagtigt efter dine specifikationer - fx med den nye udstyrsmulighed til vores testrum: temperaturtestskabe. Her kan du justere temperaturområdet fra -40°C til +110°C. Det betyder, at du nu har udvidede testmuligheder inden for et endnu bredere temperaturområde.

Service fra os til dig: Vi leverer et nøglefærdigt system, men vi sørger naturligvis også for tilslutningen, at fuldstændiggøre dit rum med udstyr eller at levere et testrum, som du helt selv kan indrette.

Knowhow: Sådan håndterer du lithium-ion-batterier sikkert

Vi ser det som vores opgave at videregive vores viden. Kun på denne måde kan vi gøre håndteringen af lithiumbatterier endnu mere sikker. For hver enkelt og for det fælles mål om at beskytte dine medarbejdere og miljøet. Hos os finder du mange nyttige tilbud til dette. Download nyttigt informationsmateriale, læs vores gratis guides eller benyt dig af muligheden for rådgivning fra vores team af eksperter.

Indlæser…

Udnyt vores ekspertrådgivning!

Skræddersyet rådgivning, service og produkter er vores styrke.

Vores kunderådgivere er klar til at hjælpe dig i din virksomhed!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80
Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00