DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Nødbrusere: Det skal du vide inden køb, brug og installation

Det er afgørende, at du - eller dine medarbejdere - hurtigt kan nå hen til nødbruseren ved kontakt med et farligt medie eller ved en ulykke. Både for at lindre akutte skader og mindske risikoen for langsigtede konsekvenser. Men på trods af nødbruserens vigtige funktion, rumsterer der ofte tvivlsspørgsmål i mange virksomheder. For hvad er kravene egentlig? Og hvornår skal du have en nødbruser? Her finder du svar på en række spørgsmål, som er vigtige at kende, inden du anskaffer, installerer og tager en nødbruser i brug i din virksomhed.

Ved hvilke typer ulykker er nødbrusere egnet som førstehjælp?

Du finder ofte nødbrusere i laboratorier og produktionsanlæg, hvor de bliver brugt til førstehjælp i tilfælde af ulykker, hvor medarbejdere er blevet udsat for forbrændinger eller ætsninger. Det kan bl.a. være fra:

  • Kemikalieuheld: Hvis en medarbejder kommer i kontakt med ætsende eller giftige kemikalier, er nødbruseren hurtig at tage i brug til at skylle stoffet af huden og minimere virkningerne. Fx ved syrer og baser.

  • Flammer og forbrændinger: Her vil nødbruseren både kunne slukke flammer og afkøle samt lindre smerten ved forbrændinger fra varme overflader, væsker eller dampe.

  • Øjenskader: Hvis en medarbejder får et fremmedlegeme eller farligt stof i øjnene, kan en øjenbruser eller nødbruser med øjenskyl sikrer en hurtig skylning for at at reducere eventuelle skader.

  • Støv- eller partikelforurening, ekstremt snavs: Ved kontakt med sundhedsfarligt støv, partikler eller snavs, kan nødbruseren fjerne stofferne fra huden.

Nødbrusere er kun til førstehjælp og erstatter ikke medicinsk behandling. Du bør altid konsultere en læge efter at have brugt nødbruseren for at fortsætte behandlingen.

Er nødbruseren et krav?

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning til arbejde med stoffer og materialer, skal altid være relevant nødhjælpsudstyr til rådighed de steder, hvor behovet kan opstå. Herunder en nødbruser, hvis der er risiko for kontakt med farlige medier og dermed ætsninger, forbrændinger eller andre skader som følge af uheld. Derfor skal det vurderes i din virksomheds risikovurdering, hvilket udstyr der kan blive nødvendigt i forhold til det udførte arbejde.

Det er også angivet i Arbejdstilsynets vejledning til førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer, at der skal være nødbrusere "[…hvor der er risiko for at blive oversprøjtet med brændende eller meget varme væsker, samt hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra huden på kroppen. Det kan fx være ætsende stoffer og materialer eller stoffer og materialer, der kan optages gennem huden.”

Hvilke krav skal nødbrusere opfylde?

Kravene, som nødbrusere skal opfylde, kan variere afhængigt af land og branche. I Danmark er de normative krav formuleret i EN 15154, som er opdelt i seks dele for at imødekomme de specifikke krav til forskellige faciliteter og anvendelser:

Del 1 og 2 regulerer minimumskravene til krops- og øjenbrusere med permanent vandtilslutning. Del 3 og 4 formidler minimumskravene til krops- og øjenbrusere uden vandtilslutning. Del 5 vedrører kropsbrusere med permanent vandforsyning til andre steder end laboratorier, mens del 6 gælder for kropsbrusere med flere brusehoveder permanent forbundet til vandforsyningen, til andet end laboratoriebrug. Nedenfor finder du krav og anbefalinger til nødbrusere iht. EN 15154, og har du spørgsmål, rådgiver vi dig gerne.

Krav og anbefalinger til permanent forbundne nødbrusere ifølge DIN EN 15154:

Vandforsyning

Minimum 15 minutters konstant vandforsyning

Vandkvalitet

Drikkevand eller vand af tilsvarende kvalitet

Vandtemperatur

Lunkent vand mellem 15 og 37 °C

Kvalitetssikring

Nødbruserens materiale må ikke påvirke vandkvaliteten

Mærkning

Permanent og tydelig skiltning/mærkning

Hvad skal du være opmærksom på ved installation og brug af nødbrusere?

Det er ikke nok at anskaffe en nødbruser. Her er vigtige faktorer, som du skal overveje i forbindelse med installationen og brugen af den:

Hvor skal nødbruseren stå? I risikovurderingen bør I fastlægge nødbruserens placering, så den står i nærheden af områder og arbejde, hvor risikoen for fare er til stede eller kan opstå. På den måde kan I hurtigt komme til den, hvis der opstår en ulykke. Af samme grund skal den være synlig med markering, let at finde og vejen derhen skal være fri for forhindringer (fx trin, ramper eller blokerende genstande).

På installationsstedet skal der også være tilstrækkelig vandforsyning. Alt efter forholdene kan I vælge mellem nødbrusere med fast vandtilslutning eller en vandtank. Derudover spiller det også en rolle, om nødbruseren står ude eller inde. For står den udendørs, skal den være opvarmet, så den ikke fryser til.

EN 15154 anbefaler, at vandet i nødbrusere har en temperatur på mellem 15 og 37 °C.

Derudover finder du også forskellige typer nødbrusere, alt efter dine behov. Fx øjenbrusere, nødbrusere til kroppen eller kombinerede øjen-og kropsbrusere. Fælles er, at du skal kunne betjene dem med en enkelt bevægelse - fx via en trykplade eller en trækstang. Derudover kan du også skræddersy dem specifikt til industrien (f.eks. tank- og termiske nødbrusere), så de passer til driftsbetingelserne ved hjælp af ekstraudstyr som belysning, alarm og kollisionsbeskyttelse.

Vær opmærksom på, at du har tilstrækkeligt med nødbrusere i henhold til risikovurderingen. De skal alle kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om måneden eller i henhold til producentens anvisninger) for at sikre, at de fungerer korrekt. Og så bidrager en regelmæssig vedligeholdelse og rengøring også til at bevare funktionaliteten.

Det er afgørende, at medarbejdere i din virksomhed kender nødbrusernes placeringer og bliver oplært i, hvordan de bruger dem. Opbevar også altid dokumentation for installation, funktionstest og vedligeholdelse.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - så sidder vi klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Måske du også er interesseret i

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00

Vi holder ferielukket i uge 30, men du kan altid sende os en mail på info@denios.dk eller handle i webshoppen. God sommer!