DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Sikker opbevaring og håndtering af desinfektionsmidler

På grund af den aktuelle situation implementerer mange virksomheder hygiejnekoncepter med en omstrukturering af produktionen, så de nu producerer desinfektionsmidler, og / eller med en øget brug af desinfektionsmidler blandt medarbejdere.

Generelt er der et øget behov for desinfektionsmidler i virksomheder. For at sikre levering øger fabrikanter produktionen af desinfektionsmidler, nye fabrikanter kommer til, nogle fremstiller til eget brug, og andre virksomheder har valgt at omstrukturere produktionen for i stedet at producere desinfektionsmidler.

Resultatet af disse tiltag er det samme - der produceres store mængder af desinfektionsmidler og diverse blandinger. Udfordringen for alle involverede parter er, at de fleste desinfektionsmidler er brændbare væsker på grund af deres ingredienser (håndsprit består blandt andet af alkohol). Derfor skal alle de større mængder af desinfektionsmidler også opbevares i henhold til loven om brandbeskyttelse.

Vores løsninger til lovlig opbevaring og håndtering af desinfektionsmidler

Brandsikkert lager: mobilt og fleksibelt trods store mængder

Opret en langsigtet lagerløsninger ved hjælp af brandsikre containere til opbevaring af større mængder af antændelige medier og væsker. Vores brandsikre lagre og containere kan oprettes direkte på ydervæggen i tilstødende bygninger eller som et brandbeskyttet område i en produktionshal. Når lagrene og containerne er tomme, kan de bruges mobilt ved, at de kan flyttes, hvis nødvendigt.

Se sortiment af brandsikre lagre

Brandsikre skabe: opbevar brandfarlige medier direkte i arbejdsrummet

Hvis flere arbejdsområder altid er forsynet med tilstrækkelige desinfektionsmidler, er dine medarbejdere endnu bedre beskyttet. Opbevaring i brandsikre skabe til farlige medier i arbejdsområdet sparer også tid, idet opbevaringen er så central. Samtidig er de lovmæssige krav til vandbeskyttelse og brandbeskyttelse sikret og overholdt.

Se sortiment af brandsikre skabe

Opsamlingskar i stål: inddæmning af store mængder

Til opbevaring af flydende farlige medier har du brug for en spildbakke eller et opsamlingskar. Opsamlingskarret skal kunne rumme mindst 10% af den samlede mængde, dog altid 100% af den største beholder. Desinfektionsmidler leveres ofte i store beholdere såsom IBC palletanke, derfor vil der også være brug for større spildbakker / opsamlingskar. Se udvalget i vores webshop.

Se sortiment af opsamlingskar i stål

Depoter for farlige stoffer: Store beholdere opbevares kompakt

Depoter til opbevaring af farlige medier er udviklet til at opbevare 200 liters standardtromler og IBC'er. Vores depoter tilbyder en effektiv beskyttelse til opbevaring af desinfektionsmidler i et kompakt rum. Den stabile tagkonstruktion gør det muligt at opbevare desinfektionsmidlerne udendørs.

Se sortiment af depoter til farlige medier

Reoler til farlige stoffer og væsker: fleksibel og pladsbesparende opbevaring

Reoler til farlige væsker og stoffer kan udvides efter behov med deres base og ekstra områder. Et opsamlingskar på det laveste lagerniveau sikrer overholdelse af vandbeskyttelse. Som ekstra lagerniveauer har du valget mellem yderligere opsamlingskar og gitter. Vi tilbyder særligt robuste designs til opbevaring af desinfektionsmidler i store beholdere.

Se sortiment af reoler til farlige medier

FALCON sikkerhedsbeholdere til opbevaring og transport

FALCON sikkerhedsbeholdere er den ideelle løsning, når desinfektionsmidler skal flyttes fra større beholdere.

FALCON sikkerhedsbeholdere er mindre beholdere, der er nemme at håndtere, og de er oplagte til opbevaring og transport.

Desinfektionsmidler - Tjekliste for opbevaring og håndtering

Har du større mængder af desinfektionsmiddel på lager end normalt på grund af den aktuelle situation?

Har du igangsat nye processer til regelmæssig desinfektion af dine lokaler?

Så er en ny risikovurdering forventet, og du kan bruge vores tjekliste til at kontrollere, om du har taget hensyn til alle gældende minimumsstandarder for farlige medier.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Lignende indlæg og artikler

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00