DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Opladning af lithiumbatterier: Hvad skal du være opmærksom på forsikringsmæssigt?

Kigger vi mod vores sydlige naboland Tyskland, så er lithiumbatterierne hvert år kilden til 6.000 brandulykker. Og flere af dem med store materielle skader til følge. Her er særligt opladningen en af hovedårsagerne, hvilket skaber retstvister mellem forsikringsselskaber og forsikringstagerne. Så hvad anser jurister typisk for at være uagtsom adfærd ved opladning af lithiumbatterier? Og hvilke generelle forsikringskrav bør du overholde for at være bedst stillet? Her får du et sæt vigtige guidelines, der vil hjælpe dig med at både at mindske risikoen for brand - og ikke mindst undgå unødvendige komplikationer i tilfælde af en forsikringssag.

Øget brandrisiko ved opladning af litiumbatterier

Ved opladning af litiumbatterier er der statistisk set den største risiko for brand. Dette gælder især, hvis et defekt litiumbatteri er tilsluttet en oplader, og den tilførte energi ikke længere kan omdannes korrekt. Fejl kan skyldes en lang række forskellige hændelser. F.eks. mekanisk skade på lithiumbatteriet (fald, slag, knusning) eller forkert opbevaring (termisk stress, udsættelse for fugt, dyb afladning på grund af overdreven opbevaring uden regelmæssig opladning). Men selv når du oplader ubeskadigede litiumbatterier, kan det gå galt: F.eks. overopladning af batteriet på grund af for høj opladningsspænding eller for lang opladningstid. Udsættelse for høj varme udefra kan også være farligt. Kort sagt: Ved opladning af litiumbatterier kan meget gå galt.

Brandforsøg: Det er, hvad der sker, når der opstår en fejl under opladningen.

I videoen kan du se, hvor hurtigt en lithiumbrand breder sig. DENIOS' brandtest illustrerer en overopladning.

12 litiumbattericeller blev sat sammen i et modul til testen. Det svarer til ca. 2 kW strøm (et batteri i en elbil har ca. 100 kW). Litiummodulet blev udsat for en øget opladningsspænding. Når det når en værdi på lidt over 5V, opstår der en reaktion, og lithiumbatteriet går op i ild og røg celle for celle (thermical runaway). En temperaturmåling viser ca. 800 °C på batteriet.

Dine 4 vigtigste pligter

I retstvister mellem ejendomsforsikringsselskaber og forsikringstagere er det normalt spørgsmålet om, hvorvidt brugeren har handlet uagtsomt ved brug af lithiumbatteriet og dermed har været skyld i branden. De følgende pligter bør under alle omstændigheder overholdes, da overtrædelser ikke kun er farlige, men også af jurister betegnes som uagtsomme handlinger:

1. Opladning af litiumbatterier kun med tilstrækkelig brandbeskyttelse

Litiumbatterier må aldrig oplades i nærheden af brændbare materialer eller genstande. Du må heller ikke oplade litiumbatterier de steder, hvor der forventes høje temperaturer eller sollys. Da der opstår varme ved selve opladningen, bør du aldrig dække lithiumbatterier til, når du oplader dem. Især hvis du vil oplade mange enheder på samme tid, bør du undgå varmeudvikling i lukkede rum eller skabe. Dette kan være problematisk under drift, f.eks. hvis enhederne skal låses inde eller beskyttes mod uautoriseret adgang under opladning.

Du kan sikre en sikker opladning af litiumbatterier i professionelle skabe til batteriopladning og opladningsrum, der tilbyder 90 minutters brandbeskyttelse både inde- og udefra.

I modsætning til standardskabe til farlige medier skal skabe til opladning lithium-ion-batterier ikke kun have 90 minutters brandbeskyttelse udefra, men også indefra. Hvis du ønsker at oplade flere enheder på samme tid i et skab, skal det have teknisk ventilation for at forhindre varmeudvikling i skabet. Alt efter af det operationelle sikkerhedskoncept kan der også leveres skabe til opladning af lithiumbatterier med et integreret brandslukningssystem. Lagre til opladning af lithiumbatterier fra DENIOS kan udstyres med en lang række forskellige komponenter alt efter af kravene til anvendelsen. F.eks. med ekstra brandbeskyttelse og brandslukningsteknologi, lodrette F90-skillevægge til separat opbevaring eller med teknisk ventilation med sensorisk temperaturstyring.

2. Oplad kun litiumbatterier under opsyn eller med overvågning.

Opladning af et litiumbatteri bør altid ske under opsyn for at kunne reagere hurtigt i tilfælde af komplikationer. Det er naturligvis problematisk i virksomheder, hvor personalet ikke har mulighed for at overvåge batterierne hele tiden. F.eks. hvis personalet ikke er til stede eller uden for arbejdstiden.

Tekniske systemer kan hjælpe dig med at overvåge opladningen. Professionelle skabe til opladning af lithiumbatterier har et integreret sensorsystem (røgdetektor og temperaturføler) og giver alarm i tilfælde af udvikling af røg. En potentialfri kontakt gør det muligt at sende alarmen videre til bygningsstyringssystemet. I modeller med integreret brandslukningssystem bliver dette automatisk uløst, når den kritiske indendørstemperatur overskrides. Med det relevante tilbehør kan forskellige alarmer differentieres (f.eks. forskellige temperaturniveauer) og overføres direkte til din smartphone. Lagrene til opladning af lithiumbatterier kan udstyres efter dine behov med den nyeste teknologi til styring af lageret og sensorer for at sikre en kontinuerlig registrering af en lang række parametre. I nødstilfælde bliver alarmene automatisk udløst, mens låse- eller brandslukningssystemer bliver aktiveret.

3. Overhold producentens sikkerhedsanvisninger

Producenter af batteridrevne apparater anfører vigtige sikkerhedsoplysninger i brugsanvisningen. Som regel gør de opmærksom på, at du kun må bruge den medfølgende originale oplader til at oplade batteriet. Det skyldes, at kun denne oplader er optimalt tilpasset til det batteri, der er installeret i enheden. Det er ikke tilrådeligt at bruge forfalskninger. Yderligere specifikationer vedrører f.eks. det temperaturvindue, som batteriet må oplades inden for, den maksimale opladningstid, eller den afkølingstid, der skal overholdes efter brug før opladning. Det er vigtigt, at du overholder producentens specifikationer og om nødvendigt indarbejder dem i din brugsanvisning.

4. Vær forsigtig, når du ikke kender batteriets tilstand

Du bør ikke oplade et litiumbatteri uden at tage dine forholdsregler, hvis du ikke har kendskab til tidligere skader. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har købt eller lejet brugt udstyr. Men enheder, der bruges af flere medarbejdere, kan også indebære tilsvarende risici.

Før hver opladning skal du derfor kontrollere et litiumbatteri for ydre skader (f.eks. om det er revnet, bulet eller om kabinettet er oppustet).

Hvis der konstateres skader, må du aldrig tilslutte litiumbatteriet til en oplader. Driftsrelaterede hændelser, der kan medføre skader på litiumbatterier, skal rapporteres, og batteriet skal efterfølgende inspiceres. Vi anbefaler, at disse forholdsregler registreres i en brugsanvisning, og at medarbejderne bliver gjort bevist om det. For at udelukke restrisici bør alle tidligere nævnte pligter også overholdes.

Brandsikker container WFP-M 6 Li-Ion
6 tilgængelige varianter
Pris på forespørgsel
Brandsikker container RFP 315.20 Li-Ion
4 tilgængelige varianter
Pris på forespørgsel
Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om lithiumbatterier?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00