Den optimale løsning til nødsituationer

Den optimale løsning til nødsituationer

I praksis kan og vil noget altid gå galt. Hvis du har det passende udstyr til disse nødsituationer, kan du reagere hurtigt som muligt. Med vores praktiske DENSORB spild kit bringer du ikke kun absorbenter hurtigt til ulykkestedet, men du har også de rette hjælpemidler - bindemidler i fleece / absorbenter - til rådighed samme mobile sted. Følgende informationer gør sig gældende for vores DENSORB Special spild kit i størrelsen DENSORB Caddy medium.

 

 


Sikkerhed kommer først

Lækage må aldrig håndteres uden egnet personlig beskyttelsesudstyr. Dette inkluderer mindst et par sikkerhedsbriller, beskyttelseshandsker og sikkerhedssko.

Hos DENIOS har vi allerede medtænkt dette, når vi taler om vores DENSORB spild kits. Sikkerhedsbriller med elastik og et par beskyttelseshandsker er altid inkluderet. Afhængigt af mediet kan andet sikkerhedsudstyr såsom åndedrætsværn og fuld kropsbeskyttelse også være påkrævet. Se betjeningsvejledningen eller sikkerhedsdatabladene for mere information. 

 

 

Klar til brug på ethvert tidspunkt

Den praktiske transportvogn, som selve spild kit er placeret i, sikrer hurtig transport af absorbenterne til brugsstedet. Transportvognen beskytter også indholdet mod støv og fugtighed og sikrer således, at spild kittet er funktionelt og klar til brug til enhver tid. 

 

 

Sikring af fareområdet

Ulykkestedet skal være aflukket, så medarbejderne ikke ved et uheld kommer i kontakt med lækagen eller kommer til at sprede lækagen ved at gå i den eller ved at køre igennem den med truck. Vi har inkluderet et advarselsskilt i vores spild kit. 

 

Stop og inddæmre lækager

Efter lækagen eller udslippet er sket, skal et af de første skridt altid være at forhindre lækagen i at sprede sig yderligere. Derfor indeholder vores spild kit også syv absorberende fleece-slanger (120 x 7,5 cm). På den måde kan du  inddæmre og begrænse lækagen. 

 

 

Udstyret til enhver nødsituation

Transportvognen med dit nye spild kit er pakket og klar med DENSORB absorbenter - bindemidler i fleece i høj kvalitet.

  • En absorberende rulle (45 m x 38 cm), hvorfra den krævede mængde kan rives af fra den øvrige rulle. 
  • To absorberende puder (25 x 25 cm), som også er ideelle til at absorbere dryptab
  • 25 klude (38 x 40 cm) for at aftørre rester og mindre tilsmudsning på udstyret
  • En sæk granulat (10 kg) inklusiv en granulatskovl

Hjælp til bortskaffelse

Hvordan skal du bortskaffe de brugte absorbenter? Det har vi også en løsning på. Vores spild kit indeholder ti praktiske affaldsposer, som er beregnet til brugte bindemidler.