[Translate to da_DK:] Die passende Pumpe

3 trin til at finde den passende pumpe

Pumper muliggør sikker aftapning af nøjagtige mængder i mindre beholdere. Alt efter behov fås pumper i forskellige udførelser. Afgørende for valget af den optimaleer blandt andet beholderens størrelse, den ønskede pumpeeffekt og ikke mindst pumpens egnethed med hensyn til det medie, der skal pumpes.

Hvordan du finder den passende pumpe, der netop dækker dine behov, forklarer vi herunder i vores tre trin til den passende pumpe.


 

1  Anvendelsesområde

Det vigtigste kriterium er selve mediet, eksempelvis mineralolie, der skal pumpes. Væsker er meget forskellige med hensyn til viskositet og kemiske egenskaber.

Der findes ikke én pumpe, som kan transportere alle væsker - og pumpen skal selvfølgelig også være bestandig over for det pågældende medie. Alt efter behov er pumperne optimeret til forskellige typer af farlige medier - olier og kemikalier. 


 

2  Funktionsområde

Manuel, elektrisk eller trykluft? Afhængig af, hvor tit og til hvilke mængder du skal bruge din pumpe, findes der forskellige muligheder.

Mens elektriske pumper og trykluftpumper som regel er tilpasset store beholdere og muliggør hurtig aftapning af større mængder, er håndpumper velegnede til lejlighedsvis aftapning af mindre mængder. Også viskositeten har en stor indflydelse på funtionsmåden. 

Vi har samlet fordele og ulemper til dig her:

 

 

Manuelle tromlepumper Elektriske pumper og trykluftpumper
+ Nem og hurtig brug + Effektiv og ergonomisk ved transport af større mængder
+ Billig + Effektiv og ergonomisk ved tyktflydende medier
- Højt kraft- og tidsforbrug ved transport af større mængder + Velegnet til hyppig og / eller kontinuerlig brug
- Højt kraft- og tidsforbrug ved tyktflydende medier - Kræver trykluft- eller strømtilslutning på selve stedet
- Muligvis ikke egnet til større løftehøjder - Omkostningsrig i forhold til en manuel tromlepumpe 
- Ikke egnet til kontinuerlig brug

 


Aftapning fra store enheder?

Nem og hurtig aftapning af lidt væske fra en tromle? Det kan du godt med en håndpumpe / manuel pumpe. Alt efter model kan dykkerøret tilpasses beholderens dybde - og muliggør hermed også aftapning af små mængder fra store enheder.

Til aftapning af større mængder fra tromler eller IBC palletanke er elektriske eller trykluftpumper det bedste valg. Der fås modeller med forskellige dykkedybde eller også brugsklare sæt. 

Elektrisk eller trykluft?

Først og fremmest kommer det an på, hvilke tilslutninger der er til rådighed i virksomheden. Derudover kan trykluftpumper opnå bedre resultater, især ved 'vanskelige' medier. Trykluftmembranpumper er også velegnede til abrasive substanser og faststofholdige medier med ekstrem høj viskositet. 

 

 


 

3  Specielle krav og praktisk tilbehør

Specielle anvendelser kræver specielle pumper. Derfor har DENIOS også mange pumper, der netop opfylder specielle krav. 

  • Gastætte pumper til lugtfri aftapning af stærkt lugtende medier såsom ammoniak
  • Mini-pumper til sikker aftapning af små mængder i laboratorier
  • Afprøvede og godkendte pumper til brug i fødevare- og pharmaindustrien
  • Mobile pumper som kombinerer ydeevnen fra en trykluftpumpe med optimal fleksibilitet
  • Tørløbsegnede pumper specielt til anvendelser hvorved der kræves tømning nedefra (bundudløb)

For at opnå de bedste resultater har vi derudover et stort tilbehørssortiment til pumper. Her finder du eksempelvis gennemløbstællere, anti-statisk sæt til bortledning af statisk elektricitet, væskestandindikatorer eller tromlekilder, der gør det muligt at skråtstille tromler til optimal tømning. 

Tromlepumper har som regel passende tromlegevind til det respektive anvendelsesområde henholdsvis til beholderens materiale. Til yderligere anvendelser har vi passende gevindadaptere til alle gængse beholdere i sortimentet. 

 

 


DENIOS' tip til mere sikkerhed ved påfyldning af og tømning fra tromler og tønder

Tænk altid på personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Inden du begynder at påfylde eller tømme dine tromler og tønder, skal du forberede dig ved at iføre dig passende PPE. Dette inkluderer blandt andet beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.

Afhængig af det stof/medie du skal arbejde med, og afhængig af hvad din betjeningsvejledning angiver, skal du muligvis også anvende yderligere beskyttelsesudstyr som eksempelvis et forklæde til beskyttelse af kroppen eller et passende åndedrætsværn.

Hvis der udføres arbejde af enkeltpersoner, skal der overvågning, så det er muligt at hjælpe i tilfælde af en nødsituation.

Tag forholdsregler for at forhindre dryp og lækager

Når pumpen bliver trukket ud, kan der forekomme dryptab og hermed mindre 'lækager'. 

En tappestation eller arbejdsstativ til tromle og tromlepumper med integreret spildbakke sørger for en pålidelig beskyttelse. Du skal dog også være forsigtig og tålmodig under brug. Det tilrådes kun at udføre påfyldning og tømning af tromler og tønder i specielt udpegede områder, som ikke har trucktrafik eller mange forbipasserende.

Det kan være nødvendigt at have egnede bindemidler (absorbenter) til rådighed.

For at kunne opsamle dryptab kan du placere tromlen/tønden oveni et opsamlingskar eller en spildbakke. Skal du ofte påfylde og tømme tromler fra faste tappestationer, kan det være en god idé med en Spillguard®. SpillGuard® lækagedetektor fra DENIOS registrerer lækagen og dryptab, så snart væsken kommer i kontakt med SpillGuard®s hylster, og der udløses herved både en optisk og auditiv alarm.