DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Absorbenter - Spørgsmål og svar

Ubesvaret spørgsmål omhandlende absorbenter har en tendens til at opstå igen og igen, og det er ikke kun i købsprocessen. Det sker også ved opbevaring og selve håndteringen af absorbenter.

Det er uden bedst at finde ud af svarene på spørgsmålene på forhånd, og dermed inden der sker lækager. Når lækager og udslip først er opstået, så er der ikke længere tid til at afklare spørgsmålene. Derfor har vi også sammensat de mest stillede spørgsmål om bindlemidler / absorbenter lige her.

Opbevaring af absorbenter

Hvilke absorbenter / bindemidler skal du altid have på lager?

Arbejdsgiver skal anvende en risikovurdering for at afgøre, om opbevaring og håndtering af farlige medier - her i blandt olier og kemikalier - udgør en fare for medarbejdere og andre personer.

I risikovurderingen skal passende afhjælpende foranstaltninger også defineres. Disse passende afhjælpende foranstaltninger bestemmes ud fra de farlige væsker, som der bliver i håndtereret i virksomheden i den daglige drift. Afhængig af de farlige mediers type og mængde samt det arbejde, der udføres med dem. I virksomheden skal der altid være tilstrækkelige bindlemidler til rådighed, som er egnede til at absorbere disse væsker.

Hvor længe kan absorbenter / bindemidler opbevares? Hvad skal du passe på under opbevaring?

Aabsorbenter skal beskyttes mod permanent UV-stråling og opbevares på et tørt sted. Temperaturen spiller næppe en rolle i opbevaringen, da smeltepunktet er 160°C. Hvis disse kriterier er opfyldt, kan de også gemmes og opbevares permanent. Produkternes brugervenlighed skal kontrolleres med jævne mellemrum.

Anvendelse af absorbenter

Skal du teste absorbenterne / bindemidlerne før brug?

Vi har allerede testen kompatibiliteten af vores DENSORB® absorbenter i relation til forskellige kemikalier og olier. Læs mere om DENSORB® her.

På grund af ukontrollerbare påvirkningsfaktorer kan DENIOS ikke garantere en 100% absorberingsevne. For din sikkerhed anbefaler vi, at du selv udfører en kompatibilitetstest og sugetest af dine kemikalier med DENSORB® absorbenter.

Hvad skal du overveje, når du anvender absorbenter / bindemidler?

DENSORB® absorbenter er fremstillet af polypropylen med et smeltepunkt på 160 °C og en antændelsestemperatur på 430 °C. Derfor bør de holdes væk fra varme overflader og åben ild og bør ikke bruges til at absorbere ekstremt varme væsker.

Hvad skal du være opmærksom på, når du har brugte absorbenter / bindemidler?

Type og grad af mætning af den absorberede væske har en betydelig indflydelse på flammepunktet, som i ekstreme tilfælde kan reduceres kraftigt. Da der kan forekomme eksplosioner af gas eller damp og luft i tilfælde af oliespild og absorbering af flygtige kemikalier, skal der også tages hensyn til risikoen for antændelse på grund af elektrostatiske ladninger.

Efter du har brugt absorbenter

Hvordan bortskaffer du brugte absorbenter / bindemidler?

Brugte absorbenter / bindemidler skal bortskaffes i henhold til lovbestemmelserne. Den endelige bortskaffelse afhænger af den absorberede væsker, hvis 'egenskaber' nu er i den bindende fleece. Absorberende fleece - nemlig vores DENSORB® produkter - som er imprægneret med mineralolie skal klassificeres som affald, der kræver særlig kontrol. Det skal endvidere bortskaffes som lignede olieagtigt udstyr.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00