DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

GHS faresymboler - spørgsmål og svar

Siden d. 1. juni 2015 har de nye GHS faresymboler været at finde på farlige kemikalier med det formål at identificere farlige medier og informere brugeren om farene ved det enkelte produkt.

GHS står for Globally Harmonized System og har til formål at sikre ensartede regler for kategorisering, karakterisering og emballering af kemikalier. Men hvad er GHS helt præcist? Hvad betyder de forskellige faresymboler? Og hvordan kan du kende dem? Her får du svar på fem ofte stillede spørgsmål om GHS.

1. Hvad er GHS?

GHS er en verdensomspændende (FN-dækkende) og ensartet mærkning af kemiske produkter. Til dette formål foreskriver CLP-forordning (klassificering, mærkning og emballering) 1272/2008 mærkning i henhold til GHS (Globally Harmonized System).

Med formålet med GHS for øje er der indført standardiserede og internationale anvendelige faresymboler/farepiktogrammer for farlige medier, der kræver GHS-mærkning. Denne GHS-mærkning skal bruges af alle kemiske producenter og distributører.

2. Hvor mange faresymboler findes der, og hvad bruges de til?

GHS faresymbolerne bruges til at mærke farlige kemikalier, så det er muligt at identificere faren(e) ved det enkelte produkt.

Siden juni 2015 har faresymbolerne været inddelt efter ’fysiske farer’, ’sundhedsfarer’ og ’miljøfarer’. Der findes i alt ni forskellige faresymboler, der enten bruges enkeltvis eller sammen.

De ni faresymboler er:

  • Akut giftig

  • Ætsende

  • Kronisk sundhedsfare

  • Miljøfare

  • Brandfarlig

  • Brandnærende

  • Eksplosiv

  • Gasser under tryk

  • Sundhedsfare

3. Hvordan kan man kende de nye faresymboler fra de gamle?

Siden d. 1. juni 2015 har de nye farepiktogrammer været gældende, og de adskiller sig fra både i form og farver fra de gamle. De nye farepiktogrammer er kendetegnet af den røde farve, der indrammer den hvide baggrund med faresymbolet i midten. De har erstattet de gamle orange/sorte symboler.

4. Hvad betyder de forskellige faresymboler?

Sundhedsfare

Sundhedsfare er symbolet, som du finder på kemikalier, som kan give allergiske reaktioner og luftvejsirritationer. Du finder også symbolet på kemikalier, som kan medføre sløvhed eller svimmelhed samt på kemikalier, som kan irritere hud og øjne.

Har din virksomhed kemikalier såsom kalkfjerner, wc-rens og kølervæske, så vil du kunne finde symbolet for sundhedsfare på dem.

Miljøfare

Symbolet for miljøfare kan du finde på produkter såsom maling, lim, benzin, lak, pesticider og biocider. Når der er tale om miljøfarlige produkter, menes der produkter, som er giftige for miljøet.

Brandfarlig

Du finder symbolet ’brandfarlig’ på produkter og væsker, som er brandfarlige. Det gælder blandt andet deodoranter, husholdningssprit, motorbrændstof eller sprayflasker med flydende gas.

Ætsende

Har du med metalætsende og hudætsende produkter at gøre, eller måske produkter der kan give alvorlige øjenskader, vil du helt sikkert have set symbolet for ætsende produkter og kemikalier før.

Du finder faresymbolet for ætsende kemikalier og produkter på blandt andet saltsyre, afløbsrens, ammoniak og eddikesyre.

Akut giftig

Når produkter er markeret med symbolet for akut giftig, er der tale om produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje. Så det er giftig, hvis du får det i munden, indånder det og får det på huden. Kemikalier som kategoriseres som akut giftig kan være livstruende.

Du finder farepiktogrammet for akut giftig på blandt andet pesticider, biocider og træsprit.

Gasser under tryk

Her er der tale om gasser, der er i beholdere med højt tryk (200 kPa eller mere). Der kan for eksempel tale om flasker med flydende gas (ilt, CO2, argon og nitrogen)

Kronisk sundhedsfare

Produkter, som består af stoffer, der kan være kræftfremkaldende, som kan skade evnen til at få børn, eller som kan give skade på arveanlægget (DNA), er markeret med faresymbolet ’kronisk sundhedsfare’.

Du finder også symbolet på kemikalier, som kan give organskader, allergi eller lungeskader (ved indånding af kemikalierne).

Produkter, der bærer faresymbolet ’kronisk sundhedsfare’, er blandt andet benzin, terpentin og lampeolie.

Eksplosiv

Du finder eksplosivsymbolet på kemikalier, gasser og genstande, som klassificeres som eksplosive. Det kan eksempelvis være nitroglycerin, fyrværkeri og ammonium.

Brandnærende

Faresymbolet for brandnærende finder du på kemikalier (gas, faste stoffer og væsker), som kan være årsag eller bidrage til brand i andre materialer. Faresymbolet er for eksempel at finde på blegemidler og desinfektionsvæsker.

5. Er det tilladt at mærke et produkt med "nye" og "gamle" farepiktogrammer?

Nej, det er ikke tilladt med dobbeltmærkning på noget tidspunkt. Derfor skal du ikke bruge både "gamle" og "nye" etiketter.

Siden d. 1. juni 2015 er det kun de nye faresymboler, der skal anvendes.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om lignende emner?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00