DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Sådan udarbejder du den rette miljøcontainer til dine medier

Når du udarbejder en miljøcontainer til farlige medier, er der mange elementer, der spiller en vigtig rolle: Hvilke medier skal du opbevare? Skal der opretholdes bestemte opbevaringstemperaturer pga. medierne? Hvordan er driftsforholdene? Erfaringer viser, at der er meget, der kan gå galt under planlægningen. Og det kan ikke kun medføre ekstra omkostninger, men også forringe sikkerheden. Derfor gør vi i denne artikel opmærksom på nogle af de vigtigste spørgsmål, som du skal stille dig selv, når du udarbejder en miljøcontainer til dine farlige medier.

Hvilke medier skal du opbevare?

Når det kommer til farlige medier, skal der bestemte forholdsregler tages i brug alt efter mediets egenskaber og farepotentiale. Og så gælder der yderligere regler for opbevargingen alt efter mængden og mediets egenskaber. Skal du fx opbevare brandfarlige væsker, så er der en række brandsikringsbestemmelser, som skal overholdes. Og er der en eksplosiv atmosfære, skal ATEX-direktivet 2014/34/EU overholdes. Hvis forskellige medier skal opbevares sammen, medfører det også en række krav til sammenlagring, som skal overholdes.

Hvilke fareklasser tilhører dine medier?

Farlige medier er klassificeret i forskellige fareklasser, alt efter hvor farlige de er. Klassificeringen fremgår af sikkerhedsdatabladet. Og det er den relevante lovgivning, standarder og tekniske bestemmelser, som afgør sammenlagring af medier med forskellige fareklasser. Adskilt opbevaring foreligger, når farlige medier opbevares med stor afstand til hinanden, adskilt vha. barrierer (f.eks. skabe, vægge) eller i forskellige lagerlokaler.

Du kan finde viden til sammenlagring her:

Miljøguide

Miljøguiden giver et stærkt overblik over gældende regler og love samt hjælper dig med at finde den rigtige lagerløsning til dine medier.

Hvilke specifikationer for sikker opbevaring kan du finde i mediets sikkerhedsdatablad?

Som regel kan du finde oplysninger om sikre lagerbetingelser i sikkerhedsdatabladet, f.eks. særlige krav til miljøcontaineren eller beholderen (f.eks. ventilation), uforenelige medier, lagerbetingelser (temperatur / luft / fugtighed / lys m.m.) samt krav til elektrisk udstyr og foranstaltninger mod elektrostatisk opladning.

Yderligere tjenester

Ud over de ovennævnte planlægningsfaktorer vil vi også drøfte følgende med dig, blandt andet

  • Muligheder for udstyr

  • Tjenester

  • Støtte i forbindelse med myndighederne

Kvalitetskontrol eller fabriksbesøg er naturligvis muligt. I vores nyåbnede DENIOS Technical Centre kan du med egne øjne se kvaliteten og funktionaliteten af vores miljøcontainere.

Hvilken størrelse enheder skal du opbevare og hvor mange?

Afhængig af enhedernes størrelse vælges containertypen. Alt efter mængden der skal opbevares, er miljødepoter og miljøskabe til farlige medier velegnede til smådunke. Som kunde kan du vælge, hvor mange reoler der skal være i dit miljødepot. Til større enheder kommer miljøcontainere på tale. DENIOS tilbyder miljøcontainere tilpasset forskellige typer opbevaring (på palle, direkte på gitterrist, liggende tromlelagring m.m.).

Hvordan skal miljøcontaineren forsynes med enheder / paller?

Din måde at forsyne miljøcontaineren på (manuelt / tromlevogn / løftevogn / gaffeltruck) bestemmer, om du f.eks. har brug for en frihøjde eller en opkørselsrampe.

Skal der tappes?

Ved aftapning af farlige medier skal sikkerhedsforanstaltningerne øges, især når det drejer sig om antændelige væsker. Tekniske foranstaltninger omfatter f.eks. teknisk ventilation til overholdelse af den påkrævede luftudskiftning, udsugningsovervågning, brand- og Ex-beskyttelse samt potentialeudligning. Der fås forskellige udstyrsmuligheder til aftapning såsom tappestativer, stigeskamler og tromlepumper. Derudover anbefaler vi at bruge ​​vores SpillGuard® lækagedetektor, som nemt kan placeres i ethvert opsamlingskar. Den udløser alarm, hvis farlige flydende medier løber ned i karret.

Skal der opretholdes bestemte temperaturer?

Opbevaring af temperaturfølsomme medier kræver teknisk udstyr (opvarmning / klimaanlæg) til overholdelse af temperaturområdet. Vores lagersystemer kan fremstilles med enten isolering af ISO A- eller ISO B-materiale.

Miljøcontainere med varmeisolering anvendes primært til frostfri opbevaring af temperaturfølsomme materialer. På anmodning kan systemerne udstyres med en højere varmeydelse med køleenheder eller klimaanlæg. Det gennemprøvede konstruktionsprincip for miljøcontainerne fortsættes også med den isolerede konstruktion. Den stabile og svejste stålrammekonstruktion er beklædt med specielle paneler på alle sider. Forskellige isoleringsmaterialer bruges til opbevaring af vandforurenende eller brandfarlige farlige stoffer (mineraluld eller PUR-paneler).

Skal du opbevare farlige medier i et beskyttelsesområde?

Opbevaring af farlige medier i et beskyttelsesområde kræver specielle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Baseret på dine oplysninger udarbejder vi gerne et tilbud, som inkluderer det passende sikkerhedstekniske udstyr samt serviceydelser til en miljøcontainer til farlige medier iht. loven.

Er der mulighed for (sikker) aflæsning og opstilling vha. kran eller gaffeltruck?

Mange af DENIOS‘ kunder benytter sig af vores aflæsningsservice. Her overtager DENIOS’ medarbejdere den sikre aflæsning af din miljøcontainer. På forespørgsel kan løfteudstyr stilles til rådighed. Du vil i forvejen blive informeret om f.eks. klargøring af fundamentet, så brugen af din container kan realiseres som aftalt.

Vores all-inclusive slutpris omfatter alle omkostninger såsom transport, ophold osv. Så der er ikke nogle ekstra omkostninger for dig.

Udnyt vores ekspertrådgivning!

Skræddersyet rådgivning, service og produkter er vores styrke.

Vores kunderådgivere er klar til at hjælpe dig i din virksomhed!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00