DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Sikkerhedsskilte

Sikkerhedsskilte har en særlig betydning for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og kan samtidig være en vanskelig sag: De advarer om mulige farer, angiver forbudt eller påkrævet adfærd og kan forhindre ulykker - forudsat at alle involverede forstår, hvad symbolerne betyder. Nedenfor finder du sikkerhedsskiltenes betydninger, svar på ofte stillede spørgsmål, en oversigt over de almindelige piktogrammer samt best practice for brug af sikkerhedsskilte.

Forstå betydningen af sikkerhedsskilte

Hvad er et sikkerhedsskilt?

Sikkerhedsskilte er piktogrammer, der formidler sikkerhedsrelevante oplysninger til medarbejdere og besøgende i virksomheder og offentlige bygninger. Her anvendes symboler, der er så forståelige og selvforklarende som muligt. De gør opmærksom på farer, garanterer sikkerhed eller giver opfordringer til handling.

Sikkerhedsskiltenes betydning

Sikkerhedsskilte spiller en vigtig rolle, især inden for arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, fordi de er med til at forhindre ulykker eller sundhedsskader. Derudover sikrer regler og standarder, at du kan udføre mærkning ensartet og i overensstemmelse med forskrifterne i virksomheden - og at arbejdssikkerheden og ulykkesforebyggelsen altid er pålidelig.

Krav og regler

Her er to spørgsmål, der er vigtige for dig i din indretning af arbejdspladsen - bl.a. med skilte og andre sikkerhedsforanstaltninger:

Hvornår skal der være et sikkerhedsskilt?

Du skal have et sikkerhedsskilt hængende, hvis der er farer eller forhold på arbejdspladsen, der kræver påbud, forbud eller andre instrukser for at sikre den rette sikkerhed. Du bør dog kun bruge sikkerhedsskilte og advarselsskilte, hvis der ikke er andre, mere egnede sikkerhedsforanstaltninger. Og du bør stadig bruge afspærringer, lockout-sæt og lignende, da sikkerhedsskilte under ingen omstændigheder må erstatte disse sikkerhedsforanstaltninger, men kun supplere dem.

Hvilke symboler er nødvendige for arbejdssikkerheden på arbejdspladsen?

For at finde ud af, hvilke symboler der skal være til stede på din arbejdsplads, skal du foretage en omfattende risikovurdering. Vurderingen bør udføres for hver aktivitet og arbejdsplads for at sikre, at du identificerer alle potentielle farer. Når du har de oplysninger, vil du vide, hvor dine medarbejdere har brug for at blive gjort opmærksom på farer og instrukser.

Fra forbudsskiltet til faresymboler: her er en oversigt over de vigtigste sikkerhedsskilte

Forbudsskilte

Forbudsskilte beskytter medarbejdere eller andre personer mod arbejdsulykker på virksomhedens område ved at forhindre adfærd, der kan udløse en fare. Korrekt installerede forbudsskilte øger arbejdssikkerheden i din virksomhed.

Betydning Form og farve
Forbudsskilte angiver forbud eller restriktioner Rund med rød kant og rød tværstang

Påbudsskilte

Påbudsskilte formidler hurtigt de nødvendige informationer eller instruktioner til fx maskiner i produktionen, rene områder i fødevareindustrien, til motorkøretøjer, byggepladser og mange andre arbejdsområder, hvor det er vigtigt at overholde sikkerhedsforskrifter. Øg sikkerheden i din virksomhed ved at sætte de rette påbudsskilte op dér, hvor der er behov for særlige instrukser.

Betydning Form og farve
Påbudsskilte informerer om den nødvendige adfærd Rund og blå

Advarselsskilte

Advarselsskilte gør opmærksom på og advarer om mulige farer og forhindringer. De skal placeres synligt ved farepunkterne for at forhindre alvorlige ulykker og dyr nedetid. Advarselsmærkater eller advarselsskilte er velegnede til afmærkning af produktionsanlæg og produktionslinjer samt på lagre, værksteder eller laboratorier. Du kan kombinere advarselsskiltene med korte tekster for endnu bedre forståelse.

Betydning Form og farve
Advarselsskilte gør opmærksom på mulige farer Ligesidet gul trekant med sort kant

Rednings- og flugtvejsskilte

Flugtveje og nødudgange skal være tydeligt markeret, letgenkendelige og synlige - selv i mørke. Med redningsskilte sikrer du hurtig orientering i en nødsituation. Her er efterlysende skilte velegnede - blandt andet når du skal markere dine flugtveje og vise medarbejdere og besøgende en sikker flugtvej. Derudover er skiltning af "nødtelefon" eller "hjertestarter" også en vigtig del af redningsskiltningen.

Betydning Form og Farve
Redningsskilte viser vej til redningsressourcer eller -faciliteter Kvadratisk og grøn

Brandskilte

Brandskilte er vigtige for at sikre den rette adfærd, hvis der skulle opstå brand. For her tæller hvert et sekund, og brandskilte kan ofte gøre forskellen mellem liv og død. Sikr en effektiv brandbeskyttelse og afmærk vigtigt udstyr såsom brandslukkere, branddøre og branddetektorer for at øge sikkerheden i din virksomhed.

Betydning Form og farve
Brandskilte informerer om hjælpemidler og adfærd i tilfælde af brand Firkantet og rød med lys kant

Faresymboler

GHS- og CLP-forordningerne kræver, at farlige medier bliver mærket med symboler ud fra et standardiseret system i Europa. Mærkningen er nødvendig på alle arbejdspladser i forbindelse med produktion, opbevaring, transport og brug af farlige medier. Brandfarlige, giftige, ætsende eller skadelige medier og kemikalier bliver mærket med skilte, etiketter eller symboler, der angiver faren.

Betydning Form og farve
Mærkning og klassificering af farlige medier og kemikalier Rødkantet rombe med sort symbol på hvid baggrund

Placering af sikkerhedsskilte og synlighed

Når du skal vælge det rette sikkerhedsskilt, er det ikke kun valget af symbol, der er afgørende for sikkerheden i din virksomhed. For den rette størrelse afgør, om skiltet er synligt i det lokale, det hænger i, og skal derfor passe rummets størrelse og lysforhold. Det optimale skilt er derfor et, hvor form, farve, størrelse og symbol er tydelige. Er der skiftende lysforhold, skal du sørge for, at der konstant er lys over skiltet, eller at det er reflekterende eller fluorescerende.

En god fingerregel er: Jo større afstanden er fra det sted, hvor dine medarbejdere skal kunne se det, jo større skal sikkerhedsskiltet være.

Derudover skal du også altid sørge for, at skiltene er rene og tydelige - altså fri for snavs, sne eller køretøjer og udstyr, der blokerer for skiltet.

Bedste praksis for brug af sikkerhedsskilte i arbejdsmiljøer og offentlige områder

Her finder du anbefalinger og tips til brugen af sikkerhedsskilte i din virksomhed.

1
Skift placering

Efter et stykke tid bliver medarbejdere typisk så fortrolige med sikkerhedsskiltene, at de kun ser dem i baggrunden. Derfor anbefaler sikkerhedseksperter, at I løbende ændrer skiltenes placering for at forhindre "skilteblindhed", så den enkelte fortsat lægger mærke til skiltene.

2
Undgå ophobning

Fordel skiltene rundt i området for at undgå klynger af skilte. Er der for mange skilte, overvælder det medarbejderne med information, og det gør dem mindre tilbøjelige til at lægge mærke til dem.

3
Regelmæssig træning

Gennemfør regelmæssigt en træning i skiltene for at genopfriske symbolerne og deres betydning og sikre, at alle medarbejderne er fortrolige med skiltene. Sikkerhedsskiltene virker kun, hvis alle forstår dem.

4
Rapportér hændelser

Ofte bliver især mindre hændelser dårligt eller slet ikke dokumenteret, selvom de er sikkerhedsrelevante. Rapportér derfor alle arbejdsmiljøhændelser til din ansvarlige HSE manager. På den måde kan I forebygge, at det sker igen ved hjælp af nye sikkerhedsskilte eller andre foranstaltninger.

5
Tjek konsekvent for farer

Det er afgørende for sikkerheden, at I løbende tjekker udarbejder risikovurderinger for sikkerheden på arbejdspladsen. Her kan I kontrollere, hvilke farer der er forbundet med en bestemt aktivitet i virksomheden og gør opmærksom på dem vha. skilte for at mindske risikoen.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Måske du også er interesseret i

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00