• Over 12.000 produkter på lager

  • Op til 10 års garanti

  • 14 dages returret

  • Gratis rådgivning

Høreværn


Sort by
1 til 28 fra 28
Show
per page

Ørepropper

Har du brug for høreværn og ørepropper

Med kapselhøreværn og ørepropper med og uden bånd eller bøjle sørger vi for beskyttelse af dine medarbejdere i støjbelastende områder.

Høreværn anvendes, hvis det ofte er nødvendigt at tage det af og på, eller hvis medarbejderen ikke kan bruge eller passe ørepropper. Ørepropper yder både maksimal komfort og høj beskyttelse. Høreværn fås også med bøjle eller bånd.

 

 

 


Der findes også høreværn der kan bruges i forbindelse med beskyttelseshjelm

Hvornår skal man bruge høreværn?

Uddrag af Arbejdstilsynets vejledning om høreværn:

Høreværn er ikke en permanent løsning på støjproblemer. Virksomheden skal løbende vurdere forholdene for at finde andre tekniske eller organisatoriske erstatninger for høreværn.

Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt at nedbringe støjbelastningen til 85 dB(A) og spidsværdien af impulsstøj til 137 dB(C) ved tekniske og organisatoriske foranstaltninger, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis medarbejderne bruger høreværn. Der skal være tale om enkeltstående og tidsafgrænsede tilfælde, hvor det vil medføre helt uforholdsmæssigt store vanskeligheder at overholde grænserne, eller hvor den nødvendige teknologi ikke findes. (A) henviser til, at man under målingen bruger et filter, der vægter høje frekvenser frem for lave (1 og 2). (C) henviser til, at man under målingen bruger et filter, der vægter høje og lave frekvenser lige meget.

Man skal vælge den type høreværn, der fjerner risikoen for høreskader eller begrænser den til et minimum. Er dette ikke muligt, må støjbelastningen under høreværnet under ingen omstændigheder overstige 85 dB(A), og spidsværdien må ikke overstige 137 dB(C).

Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for medarbejderne, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), hvis spidsværdierne overstiger 135 dB(C), eller støjen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende. Det kan fx være tilfældet, hvis der udføres kortvarigt arbejde under meget støj.


Typer af høreværn

 

Der findes to typer høreværn:

- ørepropper, som anbringes i øregangene
- ørekopper, som dækker ørene

Ørepropper giver god beskyttelse, men kan ikke bæres af alle