Eksplosionsbeskyttelse_ATEX

Undgå eksplosioner effektivt: din guide til Ex-beskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse kommer hurtigt på dagsordenen i mange brancher. For med mange af de dagligt anvendte medier følger der en potentiel risiko for eksplosioner. Det er fx brændbare væsker som maling og opløsningsmidler samt deres dampe, men også brændbart støv. Uanset om det drejer sig om transport, opbevaring eller noget helt tredje: De rette foranstaltninger skal implementeres for at beskytte medarbejdere og anlæg.

I de næste afsnit får du alt det at vide, som du skal bruge til at komme i gang med eksplosionsbeskyttelse.

Gå til produktoversigten


Ex-pert interview om Ex-beskyttelse

Hvad er de typiske fejl, når det kommer til eksplosionsbeskyttelse? Hvilke retningslinjer og operatørforpligtelser skal tages i betragtning? Og hvad skal du overveje, når du inddeler din virksomhed i Ex-zoner? Bastian Bröhenhorst er DENIOS’ ekspert i eksplosionsbeskyttelse, og han besvarer disse og andre ofte stillede spørgsmål. 

Bastian, hvori ligger usikkerhederne, når det kommer til Ex-beskyttelse?

En vigtig del af eksplosionsbeskyttelsen er at fjerne folks frygt. I modsætning til små hverdagsskrammer er de potentielle konsekvenser ved eksplosioner katastrofale og kan have døden til følge. Derfor er folks frygt ofte så stor, at de ikke beskæftiger sig aktivt med emnet – og det resulterer i høje risici. Heldigvis er der nok retningslinjer, assistance og eksperter til at føre dig sikkert gennem dette problem. 

Hvordan opstår der en eksplosion?

En eksplosion opstår, når følgende tre ting er til stede: ilt, et brændstof og en tændkilde. Hvis der opstår en gnist, og en blanding af ilt og brændbart materiale (gasser eller støv) mødes, opstår der en eksplosion. Blandingsforholdet mellem ilt og brændbart materiale er meget vigtigt. Hvis der fx er for meget ilt og meget lidt af det brændbare materiale, vil der ikke opstå nogen eksplosion, da koncentrationen af det brændbare materiale er for lav og vice versa. Det er beskrevet som den nedre og øvre eksplosionsgrænse og kan bruges til at forhindre eksplosioner.

Hvilke retningslinjer skal tages i betragtning, når det kommer til eksplosionsbeskyttelse?

Lad os starte med vores vinkel – dvs. producentens og distributørens: Et vigtigt grundlag er her ATEX-direktivet 2014/34/EU. Det angiver, hvordan produkter skal designes og udvikles, så de kan bruges i Ex-områder. ATEX-emnet er dybt forankret i vores processer, især inden for udviklingsområdet. Det vil sige, at vi tænker det ind i udviklingen fra de første par kladder – eller endnu tidligere i processen. Her gør vi blandt andet brug af skabeloner og systematiske checklister for at teste, om produkterne har tændkilder. 

For kunden er operatøren ansvarlig for at udfylde et eksplosionsbeskyttelsesdokument ifølge ATEX-direktivet 199/92/EG. Det betyder blandt andet, at han skal kontrollere, hvor produktet bruges, hvad kan der ske ved brugen af det, hvem er i området, og hvor uddannede personerne er i området. Operatøren, der opretter eksplosionsbeskyttelsesdokumentet, foretager en risikovurdering og udtænker et beskyttelseskoncept baseret på det. Det skal også anføres i dokumentet.

Hvilke foranstaltninger kan der indføres som eksplosionsbeskyttelse?

Der er tre trin, der skal følges. Første trin er at sørge for, at der ikke er nogen eksplosiv atmosfære. Det gør du ved at påvirke blandingsforholdet mellem ilt og brændstof, så der ikke kan forekomme en eksplosion. Det er dog også ofte det sværeste trin, da man opbevarer brændbare materialer, fordi man skal bruge dem. Her kan du dog påvirke blandingsforholdet ved at tilføje mere ilt – fx med ventilation.

Det andet trin er at forhindre en tændkilde i at blive effektiv. Hvis de første to trin ikke kan udføres, er det tredje trin at holde eksplosionen på et sikkert niveau ved at begrænse den. Det kan bl.a. gøres med trykaflastning.

Sebastian Bröhenhorst
Zoneinddeling

Hvad skal du vide om inddeling af Ex-zoner?

Der findes tre Ex-zoner: Zone 0, 1 og 2. Zoneinddelingen skal foretages, da ikke alle produkter er designet til den højeste Ex-zone. Mange tror, at produkter kun kan bruges i Ex-områder, hvis de har en etiket. Sådan er det ikke. Det er kun dem, der er omfattet af ATEX-direktivet, der er mærket. Hvis produktet ikke har en tændkilde, kan det sagtens bruges i Ex-områder og skal ikke mærkes. Kun hvis det har en potentiel aktiv tændkilde, men er designet til Ex-området, skal det bruges til at vise, hvilken zone det kan bruges i. 


Essentielle produkter til beskyttelse i fareområder

Vi er godt dækket ind, når det kommer til eksplosionsbeskyttelse. Vores brede sortiment af produkter til brug i mulige eksplosive områder dækker alle tre niveauer er eksplosionsbeskyttelse. Fra udsugning til fjernelse af farlige dampe til gnistfrie produkter. Hvis din ATEX-vurdering ikke forebygger eksplosive atmosfærer eller undgår tændkilder helt, så kan vi udstyre dit lager af farlige medier med trykaflastningsluger til at begrænse eksplosioner til et sikkert niveau.

Vores eksperter hjælper dig gerne med at finde den rette løsning til din virksomhed.

Forespørg konsultation

 

 

Ex-beskyttelse til din teknikrum

Dine operationelle, juridiske og forsikringsmæssige krav afgør, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er krævet til dit teknikrum. På baggrund af din ATEX-vurdering og individuelle risikovurdering vil vi arbejde på at finde den udstyrspakke til eksplosionsbeskyttelse, som passer bedst til dine behov.

Hvis din ATEX-vurdering indikerer en Ex-zone kan vi tilbyde Ex-produkter til installationer, der repræsenterer en potentiel kilde til gnister. Jordforbindelsesudstyr er også tilgængeligt, hvilket effektivt og sikkert lader elektriske ladninger forsvinde fra den eksplosive atmosfære og dermed forhindrer gnistudladninger.

Til sikkerhed under en eksplosion kan der installeres trykaflastning på tagområdet for at kontrollere trykket. Efter trykket er blevet udlignet, bliver trykaflastningen selvforsynende og forsegler rumsystemet. Brandsikkerheden forbliver intakt.

Ex-beskyttelse til dit teknikrum

Påvisning af eksplosive emissioner

DENIOS udsugningsborde kan effektivt og sikkert fjerne eksplosive emissioner, som kan forekomme under svejsning, lodning og limning. DENIOS udsugningsborde kan fås i Ex-beskyttede versioner til Ex-zonerne 1 og 2. De tilbyder brugeren maksimal sikkerhed. Installationer af elektrisk udstyr, som efterlever direktivet 94/9 / EC, reducerer farerisici effektivt. 

Ventilation

Gnistfrit værktøj

Brug af almindeligt stålværktøj kan forårsage gnister – fx ved at ramme eller tabe et værktøj på gulvet. Gnistfrit værktøj til fareområder er lavet af speciel kobber-baseret legering, er blødere end traditionelt værktøj og reducerer risikoen for gnister. De er certificerede til brug i områder, hvor gnister kan udgøre en fare for eksplosioner. 

Gnistfrit værktøj
Pumpe_blande

Pumpning og blanding i fareområder

Når du skal pumpe eller blande brændbare væsker, skal dine elektriske pumper og røreværker leve op til ATEX-direktivets standarder. Her skal motorer være udviklet, så produkterne kan benyttes sikkert. Vores elektriske pumper til eksplosive områder er allerede udstyret med potentialudligningskabler til at fjerne statisk elektricitet. Vores håndpumper til eksplosive områder er DEKRA-godkendte og kan jordes med forskellige jordforbindelseskabler eller anti-statiske kits.

Løft og transport

Undgå tændkilder ved løft og transport

Det er ikke kun ved brug af elektrisk udstyr, at der kan opstå tændkilder. Når du flytter tromler med mekanisk udstyr, kan der opstå gnister. Statisk elektricitet skal også udelukkes som tændkilde i eksplosive områder. Produkter såsom Secu Ex tromleløfter er derfor fuldstændig dissipative, så de behøver ikke være jordforbundet med direkte forbundne potentialudligningskabler.

Jordforbindelse

Jordforbindelsessystemer

Når du fylder på med eller blander brændbare substanser, stiger risikoen for statisk ladninger sammen med tilførslen eller mængden af mediet. Det gør sig gældende, når du fylder på ved at hælde ned i en tragt. Med hjælp fra jordkabler kan du undgå risiko for eksplosioner pga. den elektrostatiske opladning.

SpillGuard

Opdag farlige lækager hurtigt

Lækager fra brændbare væsker kan hurtigt skabe en eksplosivt miljø. For at undgå det kan vi anbefale at bruge en SpillGuard® - den nye lækagedetektor fra DENIOS. Placér den innovative enhed i dit opsamlingskar og bliv advaret om lækager med det samme.

Spillguard® udløser både en alarm og blink fra et LED-lyssystem, som begge varer i min. 24 timer for at advare dig om farer. 

Markering af Ex-zoner

Gulvmarkering til Ex-områder viser medarbejdere i hvilke områder af arbejdspladsen, der er fare for eksplosioner. Vi tilbyder et omfattende udvalg af mærkater. 

Ex-zoner markering

Opsamlingskar af stål

Produkter som ikke har en potentiel tændkilde, men som kan blive en effektiv tændkilde, er ikke dækket af ATEX-direktivet. De kan derfor bruges i atmosfærer, der potentielt set er eksplosive, uden mærkater og uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det gælder for vores opsamlingskar af stål, som derfor er ideelle til sikker opbevaring af brændbare væsker i tromler eller IBC’er. Elektrostatisk opladning kan forebygges med effektiv jordforbindelse. Vi har også et stort udvalg af små beholdere af stål til opbevaring af små mængder brændbare væsker.

Opsamlingskar af stål

Flere produkter til brug i fareområder: