Absorbenter - spørgsmål og svar

Absorbenter - Spørgsmål og svar

Ubesvaret spørgsmål omhandlende absorbenter har en tendens til at opstå igen og igen, og det er ikke kun i købsprocessen. Det sker også ved opbevaring og selve håndteringen af absorbenter.

Det er uden bedst at finde ud af svarene på spørgsmålene på forhånd, og dermed inden der sker lækager. Når lækager og udslip først er opstået, så er der ikke længere tid til at afklare spørgsmålene. Derfor har vi også sammensat de mest stillede spørgsmål om bindlemidler / absorbenter lige her. 

 

 


Opbevaring af absorbenter

Hvilke bindemidler / absorbenter skal du altid have på lager?

Arbejdsgiver skal anvende en risikovurdering for at afgøre, om opbevaring og håndtering af farlige medier - her i blandt olier og kemikalier - udgør en fare for medarbejdere og andre personer. 

I risikovurderingen skal passende afhjælpende foranstaltninger også defineres. Disse passende afhjælpende foranstaltninger bestemmes ud fra de farlige væsker, som der bliver i håndtereret i virksomheden i den daglige drift. Afhængig af de farlige mediers type og mængde samt det arbejde, der udføres med dem. I virksomheden skal der altid være tilstrækkelige bindlemidler til rådighed, som er egnede til at absorbere disse væsker. 

 

Hvor længe kan bindemidler opbevares? Hvad skal du passe på under opbevaring?

Polypropylenbindemidler skal beskyttes mod permanent UV-stråling og opbevares på et tørt sted. Temperaturen spiller næppe en rolle i opbevaringen, da smeltepunktet er 160°C. Hvis disse kriterier er opfyldt, kan de også gemmes og opbevares permanent. Produkternes brugervenlighed skal kontrolleres med jævne mellemrum.

 

 


Anvendelse af absorbenter

Skal du teste bindemidlet / absorbenterne før brug?

Vi har allerede testen kompatibiliteten af vores DENSORB absorbenter i relation til forskellige kemikalier og olier. Vores mediebestandighedsliste til absorbenter kan du finde her

På grund af ukontrollerbare påvirkningsfaktorer kan DENIOS ikke garantere 100% absorptionsevne. For din sikkerhed anbefaler vi, at du selv udfører en kompatibilitets- og sugetest af dine kemikalier med DENSORB absorbenter.

 

Hvad skal du overveje, når du anvender bindemidler?

DENSORB bindemidler / absorbenter består af polypropylen med et smeltepunkt på 160°C og en antændelsestemperatur på 430°C. Derfor skal DENSORB holdes væk fra varme overflader og åben ild. Du bør ikke anvende DENSORB til at absorbere ekstremt varme væsker. 

 

OBS! Når du har brugte bindemidler

Type og grad af mætning af den absorberede væske har en betydelig indflydelse på flammepunktet, som i ekstreme tilfælde kan reduceres kraftigt. Da der kan forekomme eksplosioner af gas eller damp og luft i tilfælde af oliespild og absorption af flygtige kemikalier, skal der også tages hensyn til risikoen for antændelse på grund af elektrostatiske ladninger.

 

 


Efter du har brugt absorbenter

Hvordan bortskaffer du brugte bindemidler / absorbenter?

Brugte absorbenter / bindemidler skal bortskaffes i henhold til lovbestemmelserne. Den endelige bortskaffelse afhænger af den absorberede væsker, hvis 'egenskaber' nu er i den bindende fleece. Absorberende fleece - nemlig vores DENSORB produkter - som er imprægneret med mineralolie skal klassificeres som affald, der kræver særlig kontrol. Det skal endvidere bortskaffes som lignede olieagtigt udstyr.