DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

3 trin til den passende pumpe

Pumper gør det muligt at fylde mindre beholdere på en sikker og præcis måde - f.eks. fra tromler. De fås i forskellige versioner alt efter kravene, og der er derfor et hav af forskellige modeller. Men vigtigt for valget af pumpe er beholderstørrelsen, din ønskede flowhastighed og sidst men ikke mindst pumpens egnethed til det medie eller væske, du skal pumpe.

1. Hvilket medie skal den bruges til?

Det vigtigste kriterium er selve mediet, eksempelvis mineralolie, der skal pumpes. Væsker er meget forskellige med hensyn til viskositet og kemiske egenskaber.

Der findes ikke én pumpe, som kan transportere alle væsker - og pumpen skal selvfølgelig også være bestandig over for det pågældende medie. Alt efter behov er pumperne optimeret til forskellige typer af farlige medier - olier og kemikalier.

Pumper til mineralolieprodukter

Pumper til mineralolieprodukter er optimeret til pumpning af olier, smøremidler og brændstoffer. Så disse pumper er velegnet til brug med forskellige viskositeter.

Se produkter

Pumper til kemikalier, syrer og baser

Den sikre håndtering af syrer, baser og kemikalier kræver også specielt udstyrede pumper. Små pumper til brug på tromler, kemikaliebestandig pumper til beholdere eller trykluftsmembranpumper med høj gennemstrømning er velegnet til en lang række anvendelser.

Se produkter

Pumper til antændelige væsker

Pumper, der bruges i EX-områder, skal overholde strenge sikkerhedsretningslinjer. DENIOS' pumper til tromler og til IBC palletanke er udstyret med en lang række funktioner, og disse er godkendt i henhold til ATEX og IEC EX.

Se produkter

2. Hvordan skal den fungere?

Manuel, elektrisk eller trykluft? Afhængig af, hvor tit og til hvilke mængder du skal bruge din pumpe, findes der forskellige muligheder.

Mens elektriske pumper og trykluftpumper som regel er tilpasset store beholdere og muliggør hurtig aftapning af større mængder, er håndpumper velegnede til lejlighedsvis aftapning af mindre mængder. Også viskositeten har en stor indflydelse på funtionsmåden.

Vi har samlet fordele og ulemper til dig her:

Elektriske pumper og trykluftpumper

Sikker håndtering af væsker med forskellige viskositeter kræver anvendelse af specielle pumper, især til store IBC palletanke eller til tyktflydende stoffer.

Se produkter
Fordele
Effektiv og ergonomisk ved transport af større mængder
Effektiv og ergonomisk ved tyktflydende medier
Velegnet til hyppig og / eller kontinuerlig brug
Ulemper
Kræver trykluft- eller strømtilslutning på stedet

Manuelle tromlepumper

Manuel pumpning af væsker eller kemikalier fra tromler kræver specielt udstyrede pumper. Afhængigt af udstyret er fodbetjening også mulig.

Se produkter
Fordele
Nem og hurtig at tage i brug
Billig
Ulemper
Højt kraft- og tidsforbrug ved transport af større mængder
Højt kraft- og tidsforbrug ved tyktflydende medier
Muligvis ikke egnet til større løftehøjder
Ikke egnet til kontinuerlig brug

Aftapning fra store enheder?

Nem og hurtig aftapning af lidt væske fra en tromle? Det kan du godt med en håndpumpe / manuel pumpe. Alt efter model kan dykkerøret tilpasses beholderens dybde - og muliggør hermed også aftapning af små mængder fra store enheder.

Til aftapning af større mængder fra tromler eller IBC palletanke er elektriske eller trykluftpumper det bedste valg. Der fås modeller med forskellige dykkedybde eller også brugsklare sæt.

Elektrisk eller trykluft?

Først og fremmest kommer det an på, hvilke tilslutninger der er til rådighed i virksomheden. Derudover kan trykluftpumper opnå bedre resultater, især ved 'vanskelige' medier. Trykluftmembranpumper er også velegnede til abrasive substanser og faststofholdige medier med ekstrem høj viskositet.

Er der specielle krav og eller behov for tilbehør?

Specielle anvendelser kræver specielle pumper. Derfor har DENIOS også mange pumper, der netop opfylder specielle krav:

  • Gastætte pumper til lugtfri aftapning af stærkt lugtende medier såsom ammoniak

  • Mini-pumper til sikker aftapning af små mængder i laboratorier

  • Afprøvede og godkendte pumper til brug i fødevare- og pharmaindustrien

  • Mobile pumper som kombinerer ydeevnen fra en trykluftpumpe med optimal fleksibilitet

  • Tørløbsegnede pumper specielt til anvendelser hvorved der kræves tømning nedefra (bundudløb)

For at opnå de bedste resultater har vi derudover et stort tilbehørssortiment til pumper. Her finder du eksempelvis gennemløbstællere, anti-statisk sæt til bortledning af statisk elektricitet, væskestandindikatorer eller tromlekilder, der gør det muligt at skråtstille tromler til optimal tømning.

Tromlepumper har som regel passende tromlegevind til det respektive anvendelsesområde henholdsvis til beholderens materiale. Til yderligere anvendelser har vi passende gevindadaptere til alle gængse beholdere i sortimentet.

DENIOS' tip til mere sikkerhed ved påfyldning af og tømning fra tromler og tønder

Husk altid personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Inden du begynder at påfylde eller tømme dine tromler og tønder, skal du forberede dig ved at iføre dig passende PPE. Dette inkluderer blandt andet beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.

Afhængig af det stof/medie du skal arbejde med, og afhængig af hvad din betjeningsvejledning angiver, skal du muligvis også anvende yderligere beskyttelsesudstyr som eksempelvis et forklæde til beskyttelse af kroppen eller et passende åndedrætsværn.

Hvis der udføres arbejde af enkeltpersoner, skal der overvågning, så det er muligt at hjælpe i tilfælde af en nødsituation.

Tag forholdsregler for at forhindre dryp og lækager

Når pumpen bliver trukket ud, kan der forekomme dryptab og hermed mindre 'lækager'.

En tappestation eller arbejdsstativ til tromle og tromlepumper med integreret spildbakke sørger for en pålidelig beskyttelse. Du skal dog også være forsigtig og tålmodig under brug. Det tilrådes kun at udføre påfyldning og tømning af tromler og tønder i specielt udpegede områder, som ikke har trucktrafik eller mange forbipasserende.

Det kan være nødvendigt at have egnede bindemidler (absorbenter) til rådighed.

For at kunne opsamle dryptab kan du placere tromlen/tønden oveni et opsamlingskar eller en spildbakke. Skal du ofte påfylde og tømme tromler fra faste tappestationer, kan det være en god idé med en Spillguard®. SpillGuard® lækagedetektor fra DENIOS registrerer lækagen og dryptab, så snart væsken kommer i kontakt med SpillGuard®s hylster, og der udløses herved både en optisk og auditiv alarm.

På den sikre side med tragte

Tromletragte fra DENIOS

For at undgå lækager og stænk fra farlige væsker anbefales det at anvende tromletragte. DENIOS påfyldningstragte og tromletragte er fremstillet af holdbart polyethylen eller robust stål. Det giver et bredt udvalg af forskellige størrelser, så brugere kan vælge den rigtige tragt afhængigt af anvendelsesformålet. Uanset om det er en klassisk tragt med et stift udløb eller en rund eller honningbueformet tromletragt - du finder uden tvivl den rette tragt til dit behov.

Se produkter
Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00